ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

S pomocí SFDI se obnoví povrch silnice mezi Loučkou a Haluzicemi

17.07.2015 16:21

Loučka, Haluzice - Mezi rozsáhlé a finančně náročnější stavební akce letošního plánu neinvestičních obnov povrchů vozovek ve Zlínském kraji patří práce na silnici III/4932 v úseku mezi obcemi Loučka a Haluzice. Úsek je dlouhý více než čtyři kilometry. Náklady přesáhnou dvě desítky milionů korun. Zahájení stavebních prací je naplánováno na 1. srpna 2015.

Současný stav, důvody stavby

Původní stav silnice v Loučce /foto: archiv ŘSZK

Vozovka je v havarijním stavu. Silnice bude uvedena do provozuschopného stavu s novou živičnou vozovkou.

Popis prací

Předmětem díla je oprava části silnice III/4932 v průjezdním úseku obce Loučka a navazujícího úseku mezi obcemi Loučka a Haluzice včetně opravy povrchu vozovky v křižovatce se silnicí III/4941. Celková délka opravy silnice je 4 299 metrů. Bude provedeno odfrézování stávajícího živičného krytu vozovky v tloušťce 50 milimetrů, v porušených a deformovaných místech ložné živičné vrstvy dojde k odfrézování v tloušťce dalších 50 milimetrů s následnou pokládkou asfaltové vrstvy. Po výškové úpravě stávajících dešťových vpustí bude položena celoplošně nová živičná vrstva v tloušťce 50 milimetrů. Stávající směrové a šířkové uspořádání silnice bude zachováno. Součástí zakázky je dosypání nezpevněných krajnic vyfrézovaným materiálem a úprava připojení účelových komunikací a nezpevněných sjezdů.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres stavby do mapyZhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha, odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 21,442 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 1. srpna do 31. října 2015.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na silnici III/4932 budou probíhat za částečné uzavírky, provoz bude řízen světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 


Počet přístupů: 720, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS