ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Předkládáme další projekty pro dotace IROP

05.04.2017 14:44

Logo IROP + MMR

Zlínský kraj - Dokumentaci ke čtyřem silničním stavbám pro získání dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu odeslalo elektronickou cestou Ministerstvu pro místní rozvoj ve stanoveném termínu do konce března 2017 Ředitelství silnic Zlínského kraje.

„V rámci 1. výzvy IROP jsme nyní předložili za účelem získání dotace čtyři nové projekty na rekonstrukce našich silnic II. třídy. Rozpočet těchto čtyř projektů dosahuje dohromady částky bezmála čtvrt miliardy korun. Pokud získáme dotaci, Evropská unie nám uhradí 85 procent a stát 5 procent uznatelných nákladů. Všechny tyto stavby musí být dokončeny do konce října 2018," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

ŘSZK podalo žádosti o dotování těchto silničních rekonstrukcí:

• II/487 - Hovězí, průjezdní úsek;
• II/498 - Dolní Němčí - Slavkov;
• II/437 - Ratiboř, průjezdní úsek;
• II/481 - Velké Karlovice.

U těchto staveb už se také připravuje vyhlášení soutěží pro výběr zhotovitelů.

„Na rozdíl od předchozích žádostí o dotace z programů SROP a ROP už nepřevážíme krabice dokumentů, ale všechno se k posuzovateli žádostí přenáší elektronickou cestou. Pokud bychom měli něco jen na papíře, musíme to naskenovat do elektronické podoby," upřesnila pracovnice ŘSZK Ing. Pavla Libigerová, která měla přípravu žádostí o dotace na starosti. Ke každé stavbě musí žadatel dodat projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí, stavební povolení nebo žádost o vydání stavebního povolení, rozpočet a studii proveditelnosti.

„Snažíme se využít všech možností pro získání dotací, abychom mohli co nejvíce peněz investovat do modernizace naší krajské silniční sítě. V rámci první výzvy IROP jsme už v loňském roce předložili šest projektů, z nichž u pěti jsme již obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace," řekl ředitel ŘSZK.
Od 6. března 2017 mohou investoři předkládat žádosti také v rámci nové výzvy (číslo 70). V nejbližší době ŘSZK požádá v rámci této výzvy o získání dotace pro rekonstrukci devítikilometrového úseku silnice II/437 z Chvalčova na Tesák v Hostýnských vrších a dále až k odbočce na Rajnochovice. Tato stavba má rozpočet téměř 190 milionů korun. „V rámci nové výzvy IROP chceme předložit ještě dalších 10 projektů," doplnil Bronislav Malý.

Předložené projekty ŘSZK v 1. výzvě IROP

Název investiční akce

Měsíc předložení projektové žádosti do IROP

Předpokládané investiční náklady v  tis. Kč (aktuální výše IZ, rozpočet DSP, příp. odhad nákl.)

Stavební náklady dle SOD v tis Kč

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic v km

Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek

srpen 2016

60 661

52 852

1,703

Silnice II/495: Uherský Ostroh - Hluk, II. et.

květen 2016

111 623

101 510

2,879

Silnice II/150: Loukov,extravilán

únor 2016

17 047

15 237

0,970

Silnice III/49016: Zlín, most ev. č. 49016-2

květen 2016

62 548

53 510

0,454

Silnice II/490: Polichno - Uh.Brod, Újezdec

červen 2016

71 479

68 848

3,400

Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č.05735-1

říjen 2016

184 975

91 794

0,460

Silnice II/498: Dolní Němčí - Slavkov

březen 2017

28 000

X

1,882

Silnice II/481: Velké Karlovice

březen 2017

71 190

X

2,677

Silnice II/437: Ratiboř, průjezdní úsek

březen 2017

78 000

X

3,700

Silnice II/487: Hovězí, průjezdní úsek

březen 2017

44 775

X

1,537

Celkem 1. výzva

729 996

19,662

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 760, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS