ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Byla zprovozněna rekonstruovaná silnice v Roštění

23.11.2017 18:19

Roštění - Rekonstruovaný průjezdní úsek silnice o délce 385 metrů získali obyvatelé Roštění na Kroměřížsku. Investiční stavba, která byla plně financována z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK, přišla na 4,4 milionu korun.

Rekonstruovaný silniční průtah v Roštění / foto: V. CekotaPředmětem díla byla rekonstrukce silnice III/4906 v původní délce 355 metrů. Během stavby však došlo k rozhodnutí, že bude tento úsek prodloužen ještě o dalších 30 metrů. Jde o krajskou silnici, která prochází obcí Roštění ve směru na Rymice.

Při rekonstrukci byly odstraněny původní konstrukční vrstvy, sanována neúnosná pláň a byla vytvořena nová konstrukce vozovky. Nová vozovka má šířku mezi obrubami 6,5 metru a ve směrových obloucích se rozšiřuje až na 7 metrů. Vozovka je vedena mezi zvýšenými betonovými obrubami s přídlažbou z betonového vodícího pásku, tvořícího odvodňovací proužek. Odvodnění vozovky je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které jsou připojeny do nové dešťové kanalizace obce.

Souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje prováděla obec Roštění stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, předláždění chodníků včetně výstavby veškerých betonových obrub. Obec rovněž realizovala výstavbu nové dešťové kanalizace, částečně umístěné v silnici.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku po prodloužení úseku z 355 na 385 metrů činí 4,362 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována plně z prostředků Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny v polovině června 2017.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

29. 06. 2017 - Silničáři pracují na rekonstrukci průtahu v Roštění

 


Počet přístupů: 791, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS