ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Máme další okružní křižovatku

15.12.2017 16:42

Uherský Brod - Na krajské silniční síti byla dokončena další nová okružní křižovatka. Nachází se v Uherském Brodě na silnici, která vede do města od Prakšic. Zlínský kraj prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje zaplatil za vybudování křižovatky více než pět milionů korun.

Slavnostní otevření okružní křižovatky v Uherském Brodě / foto: J. Balát

Nová okružní křižovatka na krajské silniční síti (celkově již 34. v pořadí) se nachází v Uherském Brodě v prostoru náměstí Svobody, kudy prochází silnice III/49714 vedoucí do města od Prakšic. Šlo o společnou investici s městem Uherský Brod.

Předmětem díla byla přestavba původní průsečné křižovatky na náměstí Svobody v Uherském Brodě na malou čtyřramennou okružní křižovatku. Stavbu tvoří vozovka mezi betonovými obrubami včetně jejího odvodnění uličními vpusťmi a jejich připojení do původní kanalizace, prstenec a středový ostrov okružní křižovatky včetně zvýšených obrub. Součástí stavby byla též úprava připojovacích větví okružní křižovatky silnice III/49714 včetně jejich odvodnění a kompletních dopravních ostrůvků. Bylo pořízeno nové vodorovné a svislé dopravní znační silnice.

Okružní křižovatka v Uherském Brodě / foto: J. BalátVnější průměr okružní křižovatky měří 33,5 metru, šířka vjezdových a výjezdových jízdních pruhů 5,5 metru, šířka okružního jízdního pásu 6,0 metru.

Souběžně se stavbou ŘSZK probíhala realizace stavebních objektů města Uherský Brod, které jsou nedílnou součástí celkové přestavby křižovatky. Šlo o stavební úpravu připojovacích větví místních komunikací na okružní křižovatku, chodníků, přeložku veřejného osvětlení, přeložky sítí a terénní úpravy.

Zhotovitelem stavby byla firma PORR, a. s., Praha. Konečná cena za celou stavbu činí 10,967 milionu korun (vč. DPH), z toho část ŘSZK je ve výši 5,104 milionu korun (vč. DPH). Tato částka bude financována plně z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2017.

Slavnostní otevření křižovatky se uskutečnilo ve středu 13. prosince 2017.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

28. 06. 2017 - Nová okružní křižovatka se postaví v Uherském Brodě

 

 


Počet přístupů: 775, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS