ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Náměstek hejtmana kontroloval silniční stavby

18.06.2018 14:29

Zlínský kraj - Osobně dohlédnout na realizaci několika probíhajících staveb na krajské silniční síti se vydal v prvním červnovém týdnu náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Ing. Pavel Botek. Doprovázel ho ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

Náměstek hejtmana Pavel Botek s ředitelem ŘSZK Bronislavem Malým navštívili během čtvrtka 7. června 2018 silniční stavby Zlín-Vršava - Jižní Svahy, Zlín-Štípa - Zámecká ulice, Chvalčov - křižovatka s odbočkou na Rajnochovice, Ratiboř, Vsetín-nadjezd a Valašská Bystřice.

Na silnici č. 49018 ve Zlíně mezi Vršavou a sídlištěm Jižní Svahy probíhala pokládka ložné vrstvy vozovky. Silnice se zde rekonstruuje v délce 1,7 kilometru za více než 22 milionů korun. Práce zde byly zahájeny koncem dubna a skončí nejpozději do konce července.

Zámecká ulice ve Zlíně-Štípě / foto: B. Malý

Náměstek hejtmana s ředitelem pak navštívili stavbu v Zámecké ulici ve Zlíně-Štípě. Rekonstrukce kilometrového úseku silnice III/4915 za bezmála 10 milionů korun zde probíhá od března a měla by být dokončena do poloviny října 2018. „Stavba v současnosti pokračuje podle harmonogramu," konstatoval ředitel Bronislav Malý.

Další zastávka patřila devítikilometrové rekonstrukci silnice II/437 mezi Chvalčovem a křižovatkou s odbočkou na Rajnochovice. Dodavatelem je zde firma ALPINE Bau CZ a smluvní cena činí téměř 95 milionů korun. Práce zde byly zahájeny již v srpnu 2017. V této době však bylo na stavbě vidět jen menší množství techniky i menší počet pracovníků. „S tímto nasazením nejsem spokojen a budeme to řešit i písemnou výtkou na vedení firmy," poznamenal náměstek Botek.

Silniční stavba v Ratiboři / foto: B. Malý

V pořadí čtvrtou kontrolovanou stavbou se stala teprve nedávno zahájená rekonstrukce silnice III/437 v Ratiboři. Stavební úpravou za 52,6 milionu korun zde projde více než tři a půl kilometru silnice. Práce se již rozběhly, nyní se sanuje zemní těleso, osazují se nové obrubníky. Náměstek hejtmana a ředitel ŘSZK zde hovořili o stavbě mj. s místostarostou Ratiboře Martinem Žabčíkem.

Při cestě na Vsetínsko nemohla chybět ani zastávka na rekonstrukci vsetínského nadjezdu, ev. č. 05735-1. Investice, která byla zahájena v roce 2017, přijde na 92 milionů korun. Motoristé již jezdí přes nadjezd po nové vozovce opět všemi čtyřmi jízdními pruhy. Stavební práce ještě pokračují na spodní straně mostu, probíhají sanační práce na nosnících a podpěrách.

Silniční stavba ve Valašské Bystřici / foto: B. Malý

Poslední stavbou, kterou v tento den navštívil hejtmanův náměstek, byl úsek silnice III/05726 ve Valašské Bystřici, kde se buduje opěrná zeď. Obec zde současně pokládá novou kanalizaci, prodlužuje trasu chodníku. Stavební akce ŘSZK, kterou realizuje SÚS Valašska, začala letos na jaře a bude hotova do konce letních prázdnin. Bude stát něco přes dva miliony korun. Oba zástupci kraje se setkali se starostou Ing. Emilem Korduliakem i s místostarostou obce Karlem Drdou. Prohlédli si ve Valašské Bystřici rovněž místo, kde se bude přestavovat starý propustek pod silnicí na nový most. Tato akce má být zahájena v srpnu.

„Jsem rád, že jsem mohl osobně zkontrolovat některé stavby na území kraje. Přesvědčil jsem se, že systém plánování jednotlivých oprav a investic podle výsledků diagnostiky komunikací je správný a že veškeré akce bylo nutné zahájit. Věřím, že dodavatelské firmy dodrží harmonogramy prací a naši řidiči tak budou v podzimních měsících spokojenější se stavem krajských silnic. S panem ředitelem Malým jsme se domluvili na pokračování těchto kontrol. Další plánujeme na srpnový termín," uvedl po návratu z kontrolní cesty náměstek hejtmana Pavel Botek.

 


Počet přístupů: 761, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS