ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

U holešovského gymnázia vznikl nový rondel

21.12.2018 14:20

Holešov - Silničnímu provozu v centru Holešova slouží nová okružní křižovatka. Ředitelství silnic Zlínského kraje ji dokončilo na silnici II/438 v místě křížení s ulicí Tovární. Stála přes čtyři a půl milionu korun.

Nová okružní křižovatka v Holešově / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla přestavba křižovatky silnice II/438 a místní komunikace Tovární ulice v intravilánu města Holešov na okružní křižovatku se čtyřmi větvemi o vnějším průměru 36 metrů. Nově bylo přes okružní křižovatku vytvořeno přímé dopravní připojení supermarketu Albert, ke kterému se v minulosti přijíždělo z Tovární ulice.

Během stavebních prací, které začaly letos v květnu, byly odstraněny původní konstrukční vrstvy, vybudovány nové přípojky dešťových vpustí, položeny nové konstrukční vrstvy vozovky. Stavební firma vybudovala okružní pás se živičným povrchem, středový prstenec s povrchem ze žulových kostek, včetně odvodnění (dešťové vpusti a jejich připojení), dopravní ostrůvky a středový ostrov okružní křižovatky včetně obrub. Navazující úseky silnice II/438 jsou široké 7 metrů, vozovka okružního pásu je široká 6 metrů, středový prstenec 3 metry. Okružní křižovatka je vybavena svislým i vodorovným dopravním značením.

Souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje město Holešov zajišťovalo výstavbu dvou větví okružní křižovatky pro připojení Tovární ulice a připojení k supermarketu Albert, dále výstavbu navazujících chodníků, sjezdů, zpevněných ploch a některé další práce mimo krajskou silnici.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí pro ŘSZK 4,669 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK.

Nová okružní křižovatka v Holešově / foto: V. CekotaNová okružní křižovatka v Holešově / foto: V. CekotaNová okružní křižovatka v Holešově / foto: V. Cekota

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

15. 05. 2018 - Holešov bude mít další okružní křižovatku

 


Počet přístupů: 951, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS