ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Zámecká ulice ve Zlíně-Štípě je po rekonstrukci

26.06.2019 20:13

Zlín - Druhou dokončenou investiční stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje v roce 2019 je rekonstrukce Zámecké ulice ve Zlíně-Štípě. Pro motoristy je opravená ulice průjezdná již od listopadu roku 2018, definitivně byla tato stavba ukončena v polovině roku 2019.

Zámecká ulice ve Zlíně-Štípě po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/4915 v průjezdním úseku města Zlín, místní části Štípa, ulice Zámecká, v délce 1 003 metrů. Rekonstrukce spočívala v šířkové úpravě komunikace na 6,5 metru mezi obrubami, kryt vozovky byl uzavřen obrusnou vrstvou o tloušťce 50 milimetrů. Součástí rekonstrukce byla rovněž přestavba propustku. Nově bylo provedeno odvodnění a svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitelem stavby byla firma SMO, a. s., Otrokovice. Konečná cena za tuto zakázku činí 10,851 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem. Stavební práce zde byly zahájeny v březnu 2018.

Během prací na této stavbě došlo k určité komplikaci, prodloužení lhůty výstavby a navýšení nákladů v důsledku zjištění kolize plynovodu a vodovodu s novým propustkem. Bylo nutné provést nejdříve přeložku těchto sítí, aby kvůli nedostatečnému profilu nedocházelo k zaplavování přilehlé nemovitosti.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

16. 03. 2018 - Rekonstrukce Zámecké ulice ve Štípě si vyžádá úplnou uzavírku

 


Počet přístupů: 774, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS