ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Odborníci na dopravu diskutovali o místech, kde by se mohla zvýšit bezpečnost

24.09.2019 16:01

Zlín - Se dvěma novými podněty na zlepšení bezpečnosti silničního provozu ve Zlínském kraji přišli v tomto roce pořadatelé Dopravní konference s Besipem a Fondem zábrany škod. Konference se uskutečnila ve čtvrtek 19. září 2019 dopoledne v prostorách Kongresového centra ve Zlíně. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Dopravní konference 2019 ve Zlíně / foto: V. Cekota

Letošního ročníku Dopravní konference s Besipem a Fondem zábrany škod se zúčastnil za ŘSZK ředitel Ing. Bronislav Malý a náměstkyně pro investiční výstavbu Ing. Jitka Škrabalová. „Jako správci krajských silnic tyto dopravní konference každoročně navštěvujeme a pozorně sledujeme podněty, které by se nás mohly týkat. Diskutujeme s ostatními zúčastněnými odborníky z oblasti dopravy a hledáme společně způsoby, jak vytipovaná riziková místa na krajských silnicích upravit technickými nebo stavebními opatřeními za účelem odstranění možných problémů a zvýšení bezpečnosti motoristů i chodců," říká o konferenci ředitel ŘSZK. Pořadatelé konference mohli s uspokojením konstatovat, že na řadě míst se už po minulých ročnících konference podařilo navržená bezpečnostní opatření realizovat a celkovou úroveň bezpečnosti silničního provozu zvýšit.

Mezi novými podněty, s nimiž přišel letošní ročník Dopravní konference, je přechod pro chodce na silnici II/367 v ulici 1. máje v centru Kroměříže a směrový oblouk na silnici III/36740 mezi Bělovem a Kvasicemi. U kroměřížského přechodu evidují policisté od roku 2014 již 13 dopravních nehod, při nichž bylo zraněno deset osob. Přechod je nebezpečný zejména svou délkou, protože ulice je zde poměrně široká. Jako řešení se navrhuje vybudování středového ostrůvku a instalace světelné signalizace.

Směrový oblouk u Kvasic má na kontě od roku 2014 jedenáct dopravních nehod s jedním těžkým a osmi lehkými zraněními. Podle přednášejícího Ing. Davida Pauka ze společnosti RSE Project Ostrava je tento úsek silnice z pohledu řidiče špatně čitelný, kombinuje se tu současná změna směrového a výškového vedení. Pomoci by mohlo doplnění dopravního značení, instalace vodicích tabulí v zatáčce, vyznačení doporučené rychlosti 60 km/hod., měly by se ověřit protismykové vlastnosti vozovky. Problém však může být i v tom, že vozovka svým novým povrchem svádí některé řidiče k nepřiměřené rychlosti.

Navrhovaná bezpečnostní opatření na silnicích však nezáleží jen na vůli správce silnice, ale musí být vždy pečlivě rozpracována dopravními projektanty, schválena policií a každá změna dopravního značení musí mít i pravomocné stanovení příslušným silničním správním úřadem.

Více o Dopravní konferenci s Besipem & FZŠ včetně výstupů s vazbou na Zlínský kraj se lze dočíst na stránkách www.dopravnikonference.com.

 

 


Počet přístupů: 802, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS