ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Průtah v Bohuslavicích u Zlína je po rekonstrukci

07.10.2021 18:39

Průtah v Bohuslavicích u Zlína po rekonstrukci / foto: V. CekotaBohuslavice u Zlína - Novou kvalitu získal průjezdní úsek silnice II/497 v Bohuslavicích u Zlína. Silnice v délce 1,3 kilometru je po rekonstrukci. Za rok od zahájení prací a dopravních omezení, kdy byl provoz na exponované trase umožněn jen v jednom jízdním pruhu a řízen světelnou signalizací, zde bylo proinvestováno 18,1 milionu korun.

Předmětem díla byla stavební úprava vozovky silnice II/497 v průjezdním úseku obce Bohuslavice u Zlína. Začátek úseku se nachází na začátku obce Bohuslavice u Zlína (ve směru od Šarov) a úsek končí před křižovatkou se silnicí II/490 a III/4972. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice je 1 262 metrů.

Stavební úprava silnice spočívala v obnově živičných vrstev včetně sanace trhlin. Šířka vozovky byla sjednocena mezi obrubami na 7 metrů s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Bylo obnoveno odvodnění vozovky pomocí uličních vpustí, zaústěných do kanalizace, příp. do vodoteče. Opravily se dva propustky, zastávkové pruhy osobní linkové dopravy, svislé a vodorovné dopravní značení a bezpečnostní zařízení.

Úprava silnice byla realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou obcí Bohuslavice u Zlína. Obecní zakázka zahrnovala stavební úpravu chodníků a výstavbu nových, úpravu napojení místních komunikací, úpravu nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení, úpravu křižovatky u firmy STABOS, vegetační úpravy a další související stavební úpravy.

Zhotovitelem stavby byla firma Metrostav, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 18,140 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce byly zahájeny 21. září 2020, přerušeny přes zimní období a ukončeny koncem září 2021.

Průtah v Bohuslavicích u Zlína po rekonstrukci / foto: V. CekotaPrůtah v Bohuslavicích u Zlína po rekonstrukci / foto: V. CekotaPrůtah v Bohuslavicích u Zlína po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Co se udělalo v minulých letech

V roce 2014 Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovalo rekonstrukci navazujícího silničního úseku silnice II/497 o délce 1,7 kilometru mezi obcemi Bohuslavice u Zlína a Šarovy v hodnotě 11,5 milionu korun. Ve stejném roce byl rekonstruován také úsek silnice II/490 z Březnice do Bohuslavic o délce 2,5 kilometru v hodnotě 18,1 milionu korun. V roce 2017 proběhla rekonstrukce křižovatky silnic II/497, II/490 a III/4972 v Bohuslavicích za 9,6 milionu korun.

 

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

14. 09. 2020 - Oprava silnice v Bohuslavicích. Počítejte se semafory

 


Počet přístupů: 810, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS