ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Byly podepsány smlouvy na čtyři stavby

11.06.2013 10:01

Zlínský kraj - Hned čtyři nové stavby současně mají od 3. června 2013 podepsanou smlouvu o dílo. Všechny budou reálně zahájeny na začátku letošního července. Ředitelství silnic Zlínského kraje nyní zveřejňuje krátký přehled nových staveb. Podrobnosti ke každé z nich budou zveřejněny během června nebo července v samostatných tiskových zprávách.

Zhotovitelským firmám, které uspěly ve výběrovém řízení, už po podpisu smlouvy o dílo nic nebrání v přípravách stavebních prací. Součástí příprav před vlastním zahájením stavebních prací v terénu je vždy i odsouhlasení termínů případných uzavírek a schválení objízdných tras.

Které investiční stavby ŘSZK budou na začátku července 2013 zahájeny?

 1. Silnice II/497 v Uherském Hradišti / foto: ŘSZKSilnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov - OK Kaufland; I. etapa
  Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/497 v intravilánu města Uherské Hradiště v úseku od pivovaru v místní části Jarošov po okružní křižovatku u Kauflandu v Uherském Hradišti v celkové délce 2 544 metrů. Stavba bude realizována v termínu od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2014. Zhotovitelem je firma M - SILNICE, a. s., Pardubice. Smluvní cena činí 28,5 milionu korun.
 2. Silnice II/490: Horní Lapač - Fryšták
  Silnice II/490 u Fryštáku / foto: ŘSZKPředmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/490 v úseku od mostu ev. č. 490-008 po začátek města Fryšták, vyjma průjezdního úseku místní části Žabárna, v celkové délce 3 048 metrů. Stavba bude realizována od 1. 7. do 31. 10. 2013. Zhotovitelem je firma OHL ŽS, a. s., Brno. Smluvní cena činí 29,2 milionu korun.
 3. Silnice II/432: Vážany - Jarohněvice
  Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/432 v úseku od konce místní části Vážany (autobazar Drábek) do místa za božími muky před obcí Šelešovice v celkové délce 2 175 metrů. Stavba bude realizována od 1. 7. 2013 do 31. 10. 2013. Zhotovitelem je firma STRABAG, a. s., odštěpný závod Brno. Smluvní cena činí 11,3 milionu korun.
 4. Most 490-026 v Polichně / foto: ŘSZKSilnice II/490: Polichno, most ev. č. 490-026
  Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/490 v extravilánu a intravilánu místní části Luhačovic Polichno. Celková délka řešeného úseku je 390 metrů. Stavba bude realizována od 1. 7. 2013 do 30. 4. 2014. Zhotovitelem je Sdružení 2 firem, tj. KKS, spol. s r. o., Zlín, Porr, a. s., odštěpný závod 2 - mosty a inženýrské konstrukce, Praha. Smluvní cena činí 16,6 milionu korun.

Všechny tyto stavby budou spolufinancovány z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

 

Logo

 


Počet přístupů: 665, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS