ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Do zimy se ještě obnoví havarijní most ve Stanovnici

13.09.2013 07:05

Karolinka - Seznam v tomto roce zahajovaných investičních staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje se rozšířil o další - v pořadí již devatenáctou - položku. Nad rámec původních záměrů nechá ŘSZK z uspořených prostředků rekonstruovat ještě jeden most, který byl v havarijním stavu, na Vsetínsku v osadě Stanovnice.

Původní most 48711-8 ve Stanovnici / foto: ŘSZK

„Most 48711-8 v osadě Karolinka-Stanovnice jsme původně chtěli zbourat a postavit nový již v roce 2012, ale protáhlo se řešení složitých majetkoprávních vztahů, zejména v souvislosti s potřebou umístění provizorního mostu na dobu výstavby. Jde o jedinou přístupovou komunikaci do dané lokality, kterou nelze zcela uzavřít. Jezdí tudy i autobus linkové dopravy," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý a dodal: „I když jde jen o malý počet domů, ke kterým se přes tento most jezdí, je to krajská silnice a musíme zajistit její průjezdnost."

Předmětem díla je rekonstrukce mostu ev. č. 48711-8 včetně navazujících úseků silnice III/48711 celkové délky cca 60 metrů. Stávající most bude odstraněn a nahrazen přesypaným mostem s nosnou konstrukcí montovanou z flexibilních dílců vlnitého plechu. Tvar konstrukce je navržen se světlou šířkou 4,74 metru a světlou výškou 1,96 metru. Most bude opatřen mostním ocelovým trubkovým zábradlím se svislou výplní.

Stavba bude prováděna za plného provozu upravovaného úseku. Převedení provozu bude řešeno vybudováním provizorní komunikace s umístěním mostního provizoria podél stávajícího mostu v délce cca 75 metrů.

Stavební práce budou zahájeny 16. září a dokončeny již 30. listopadu 2013.
Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena činí 7,753 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude plně financována z rozpočtu ŘSZK.

 

 


Počet přístupů: 665, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS