ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

U Oldřichovic počítejte na tři měsíce s úplnou uzavírkou

02.05.2014 10:09

Oldřichovice, Pohořelice - Za úplné uzavírky silnice bude probíhat rekonstrukce silnice III/4976 z Pohořelic do Oldřichovic. Po dokončení této stavby Ředitelství silnic Zlínského kraje zde motoristé dostanou do užívání 1,5 kilometru kvalitní komunikace.

Silnice III/4976 u Oldřichovic před rekonstrukcí / foto: ŘSZKMezi Pohořelicemi a Oldřichovicemi bude obnoven kryt vozovky silnice III/4976. Stavba se bude týkat průjezdního úseku Pohořelic v délce 522 metrů, v úseku od Pohořelic po začátek obce Oldřichovice se plánuje v délce 931 metrů kompletní výměna celé konstrukce vozovky. Celková délka rekonstrukce silnice je tedy 1 453 metrů.

Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem krytu vozovky. Je zde navržen trubní propustek z železobetonových rour, který převede vody z levostranného příkopu na pravou stranu vozovky. Součástí zakázky je obnova a doplnění svislého dopravního značení.
V prostoru oboustranných příkopů se nachází vzrostlé stromy. Vzhledem k rozšíření vozovky a k úpravě nových příkop bude odstraněno celkem 116 stromů. Tyto dřeviny budou nahrazeny náhradní výsadbou stromů podél silnice III/4976 a na náhradních plochách obce. Stromy se začaly kácet už v dubnu 2014.

Stavební práce mají být zahájeny 5. května a ukončeny do 30. září 2014.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem SMO, a. s., Otrokovice, a STRABAG, a. s., Praha, závod Brno. Smluvní cena činí 15 440 187 korun. Stavba má přislíbenou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů. Zhotovitel poskytne na stavbu záruku v trvání 60 měsíců.

Zákres stavby do mapyObnova krytu vozovky bude prováděna za částečné uzavírky silnice po polovinách šířky vozovky, nová konstrukce vozovky bude realizována za úplné uzavírky silnice s využitím objízdné trasy přes Pohořelice, Otrokovice, Zlín-Malenovice, a to maximálně po dobu 90 dnů, přičemž pro uzavírku je dodavatel povinen využít prázdninové měsíce červenec a srpen 2014.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 3654, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS