ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnici u Tučap ochrání opěrná zeď

25.06.2015 21:20

Tučapy - Mezi investiční stavby, které může v tomto roce realizovat Ředitelství silnic Zlínského kraje s využitím dotačních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, patří vybudování dvaačtyřicet metrů dlouho opěrné zdi u silnice III/49010 mezi Tučapy a Prusinovicemi.

Současný stav, důvody stavby

Jde o sanaci části poškozeného silničního tělesa.

Popis prací

Silnice Tučapy - Prusinovice, původní stav / foto: archiv ŘSZKPředmětem zakázky je sanace svahu silničního tělesa silnice III/49010. Místo stavby se nachází mezi místní částí města Holešov-Tučapy a obcí Prusinovice. Svah silničního tělesa bude sanován pomocí tížní železobetonové opěrné zdi. Opěrná zeď bude situována podél silnice III/49010 a zároveň podél Rymického potoka. Nová zeď bude provedena jako úhlová železobetonová zeď plošně založená. Délka zdi je 42 metrů. Celková délka úpravy silnice činí 62 metrů. V místě budoucí zdi se nachází pod silnicí nevyhovující propustek. Ten bude nahrazen novým propustkem. Součástí stavby opěrné zdi bude úprava koryta toku Rymického potoka. Na konci zdi bude upraven stávající hospodářský sjezd s nevyhovujícím zatrubněním.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma IMOS group, s. r. o., Tečovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 4,644 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 1. července do 30. září 2015.

Uzavírky a dopravní omezení

Zákres do mapyPo dobu realizace stavby bude provoz veden po levé straně vozovky v jednom jízdním pruhu. Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 


Počet přístupů: 303, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS