Vsetín, OK Klapálka | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice III/05736: Vsetín, okružní křižovatka v ulici Generála Klapálka

U hypermarketu Albert ve Vsetíně bude přebudována křižovatka silnice III/05736 s místní komunikací na okružní křižovatku se třemi větvemi, o vnějším průměru 33 metrů, s dopravními ostrůvky na větvích. Výhledově je zde plánováno připojení další větve (ulice Nádražní). Celková délka úpravy bude 122 metrů. Součástí akce bude odvodnění silnice do dešťových vpustí a svislé i vodorovné dopravní značení. Práce budou probíhat za částečného dopravního omezení, s odkloněním dopravy na objízdné trasy. Současně bude město Vsetín zajišťovat související práce (navazující chodníky, připojení místních komunikací a sjezdů, vegetační úpravy, přeložku vodovodů a kanalizace aj.).

Celkové náklady (včetně projektové přípravy a majetkoprávního vypořádání): 11,605 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: červen 2019 – červen 2020.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 13.02.2019, Počet přístupů: 2299, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS