provoz 2017 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Využití provozních prostředků 2017

 

Tabulka 1: Opravy a běžná údržba nemovitého majetku

 

Specifikace činnostiPlán 2017 [tis. Kč]
Běžná údržba silnic - zimní údržba 85 000
Běžná údržba silnic - lokální vysprávky vozovek 80 000
Běžná údržba silnic - letní údržba příslušenství silnic a dopravního znač. 65 000
Obnova povrchů vozovek a souvislá údržba 28 000
Opravy a stavební údržba mostů 12 000
Obnova dopravního značení silnic 4 700
Opravy příslušenství silnic (odvodnění, svodidla, zdi aj.) 14 200
Opravy silničního přílušenství po dopravních nehodách 1 200
C E L K E M  opravy a běžná údržba nemovitého majetku 290 100
Pasportizace majetku a služby 1 500
C E L K E M 291 600

 

Tabulka 2: Odpisy majetku a provoz ŘSZK

 

Specifikace činnostiPlán 2017 [tis. Kč]
Odpisy silničního majetku 61 250
Majetková správa vč. nákladů na platy a zákonné odvody 26 485
C E L K E M 87 735

 

 

 


Plán 2017 [tis. Kč]
CELKEM využití provozních prostředků ŘSZK 379 335

 

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 16.03.2017, Počet přístupů: 882, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS