Morkovice | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice III/42825: Morkovice

Realizována bude rekonstrukce části silnice III/42825 (ulice Kolaříkova) v průjezdním úseku města Morkovice-Slížany, která je na několika místech v havarijním stavu. V délce cca 800 metrů zde bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky včetně sanace pláně. Povrch vozovky bude asfaltový, její šířka bude sjednocena na 6,50 metru mezi obrubami včetně přídlažby (dvouřádku) ze žulových kostek s normovým rozšířením ve směrových obloucích. V dalším úseku v délce 50 metrů bude obnovena pouze obrusná vrstva vozovky.

Celkové náklady: 23,239 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2022 - listopad 2022.

 

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 17.12.2021, Počet přístupů: 588, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS