Střítež nad Bečvou | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou

V rámci této akce bude realizována stavební úprava části silnice č. III/4868, včetně odvodnění, v celkové délce 378 metrů. Její součástí bude úprava stávajících zastávkových pruhů, trvalé dopravní značení a odstranění stávajícího a vybudování nového propustku. Obec Střítež nad Bečvou zde bude současně provádět své akce – výstavbu stezky pro chodce a cyklisty, stavební úpravu stávajících autobusových zastávek, výstavbu nové kanalizace a veřejného osvětlení atd. Stavba bude probíhat za částečného omezení dopravy, po polovinách vozovky. Doprava bude řízena semafory.

Celkové náklady (včetně projektové přípravy a majetkoprávního vypořádání): 6,713 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – květen 2020.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 13.02.2019, Počet přístupů: 2321, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS