Ředitelství silnic Zlínského krajeKrajským silnicím pomohou stovky milionů korun z Regionálního operačního programu

Zlínský kraj 2. 5. 2008 - Poměrně úctyhodná částka až 680 milionů korun ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci tzv. Regionálního operačního programu (ROP) by měla v letošním a v příštím roce pomoci při rekonstrukcích silnic a mostů ve Zlínském kraji. Předpokládá se, že do konce roku 2015 se bude ze strukturálních fondů investovat do silnic II. a III. třídy v kraji dohromady dokonce až 2 miliardy korun.

Regionální operační program - logo

"Vítáme tuto možnost, je to veliká finanční pobídka. Umožní nám přestavbu havarijních úseků a modernizaci nejdůležitějších silničních tahů," potvrdil krajský radní Ing. Petr Hradecký, zodpovědný za oblast dopravy. Současně však připustil, že vnitřní zadluženost, tedy celková zanedbanost technického stavu sítě silnic II. a III. třídy při jejich převodu ze státu do majetku kraje v roce 2001 byla tak rozsáhlá, že ani předpokládané dvě miliardy z EU na odstranění všech nedostatků stačit nebudou.

První výzvu na předkládání projektů v oblasti regionální dopravní infrastruktury vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Morava již loni v říjnu. V rámci této první výzvy byla ŘSZK přiznána dotace přes 38 milionů korun na rekonstrukci průtahu Uherským Ostrohem a na rekonstrukci Přerovské ulice v Bystřici pod Hostýnem. Obě tyto akce již jsou ve fázi realizace.

V polovině letošního dubna vyhlásila Regionální rada již šestou výzvu k předkládání projektů pro podporu z Regionálního operačního programu. Konkrétně pro oblast regionální dopravní infrastruktury je to druhé kolo předkládání žádostí. Termín podávání projektů je stanoven do 26. června 2008. "V rámci této výzvy se chceme ucházet o získání podpory pro jedenáct investičních akcí na mostech a silnicích II. a III. třídy. Celková hodnota těchto investic je 680 milionů korun. Z toho dotace ze strukturálních fondů EU činí 85 %, dotace ze státního rozpočtu představuje 5 %. Deset procent nákladů musíme dofinancovat z vlastního rozpočtu," upřesnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Ing. Bronislav Malý.

Nejnákladnější akcí, kterou hodlá ŘSZK předložit mezi projekty pro podporu z ROP, je rekonstrukce silnice II/497 mezi Březolupy a Bílovicemi v celkové hodnotě 190 milionů korun. V letošním roce bude pro veškerou dopravu realizována objízdná trasa přes Nedachlebice, což předpokládá například sanaci sesuvu, stavební úpravy mostů, zesílení konstrukce vozovky některých úseků a obnovy povrchů vozovek v této objízdné trase. V příštím roce bude silnice II/497 mezi obcemi Březolupy - Bílovice zcela uzavřena. Bude vybudována zcela nová konstrukce silnice se směrovými a výškovými úpravami nivelety vozovky. Vozovka bude částečně narovnána, čímž dojde ke zrušení několika nebezpečných zatáček. Celková délka rekonstruovaného useku silnice II/497 je cca 1,8 kilometru.

Zatáčky na silnici mezi Březolupy a Bílovicemi v příštím roce zmizí.

Další velkou stavbou v hodnotě 120 milionů korun bude rekonstrukce silnice II/492 mezi Horní Lhotou a odbočením na Petrůvku o celkové délce 7,4 kilometru včetně rekonstrukce jednoho mostu a celkové přestavby dvou mostních objektů. Budou zde rekonstruovány dvě křižovatky; jejich průjezd bude dopravně usměrněn. Tato akce je rozvržena do tří let.

Mezi významné projekty, které se budou ucházet o podporu z ROP, patří mimo jiné také přestavba mostu v Osvětimanech, mostu ve Zlíně-Malenovicích ve směru na Tečovice a rekonstrukce mostu ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy a mostu v Kroměříži. Rekonstrukce mostů budou stát celkově asi 135 milionů korun.

"Věříme, že výbor Regionální rady naše projekty přijme a umožní realizaci těchto velmi potřebných staveb ze strukturálních fondů. Čím dříve se tak stane, tím dříve budeme moci zahájit stavební práce," dodal Bronislav Malý. Výbor Regionální rady má na své rozhodnutí 60 pracovních dnů od termínu ukončení výzvy.

(Vydáno ve spolupráci s Tiskovým odborem KÚ ZK)


Logo