Ředitelství silnic Zlínského krajeŘSZK opravuje sedm mostů na Vsetínsku

Aktualizováno 10. 8. 2009:
- byly doplněny fotografie nového mostu v Lešné
- byly doplněny fotografie nového mostu v Podolí
- byly doplněny fotografie nových mostů v Hovězí

Lešná, Podolí, Hovězí 14. 7. 2008 - Dodavatelské firmy intenzivně pracují na rekonstrukcích sedmi mostů v okrese Vsetín. Tyto mosty na silnicích III. třídy v Lešné, Podolí a v Hovězí - Hovízky už byly ve velmi špatném nebo havarijním stavu. Jejich oprava či vybudování zcela nových přemostění v celkové hodnotě 54,5 milionu korun budou ve všech případech dokončeny ještě v tomto roce.

Opravovaný most v obci Lešná. / Foto: ŘSZK"Všechny mosty s ubíhajícími roky postupně stárnou. Opravy, které každoročně zadáváme, slouží k tomu, aby se celkový stav mostů v kraji nezhoršoval, aby byly bezpečné a pokud možno bez omezení tonáže projíždějících vozidel. Stav mostů se pravidelně kontroluje a hodnotí sedmibodovou stupnicí. Mosty s nejhoršími známkami hodnocení zařazujeme do programu investičních staveb," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý. O posledním hodnocení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji pojednává tisková zpráva ŘSZK ze dne 7. 4. 2008.

Lešná

Technik Stanislav Brázdil z ŘSZK ve Zlíně. / Foto: Vojtěch Cekota Most evidenčního čísla 0487-5 v Lešné (u Valašského Meziříčí) se opravuje od 16. 5. 2008 a stavební práce by zde měly být hotovy do konce července. V tomto případě jde o částečnou rekonstrukci mostu. "Opravuje se jen jedna polovina mostu, která byla nejstarší a v nejhorším stavu. Most je tvořen několika částmi, které vznikaly v různých dobách. Kamenná klenba nejstarší části mostu už se začínala bortit," upřesnil Stanislav Brázdil, který má na starosti stavební dozor na probíhajících rekonstrukcích všech sedmi mostů na Vsetínsku. Tento most byl hodnocen známkou 7 (nejhorší - havarijní stav). Zatížitelnost mostu byla omezena na 18 tun.

Oprava probíhá za částečné uzavírky. Provoz vozidel zůstal zachován v jednom jízdním pruhu a je řízen světelnou signalizací. Dodavatelem stavby je Alpine stavební společnost CZ z Valašského Meziříčí. Oprava tohoto mostu bude stát 2,9 milionu korun.

Nový most v Lešné

Nový most 0487-5 v Lešné. / Foto: ŘSZK

Nový most 0487-5 v Lešné. / Foto: ŘSZK


Podolí

Výřez mapy.Most evidenčního čísla 01868-3 v Podolí (u Valašského Meziříčí) se začal opravovat 20. 5. 2008. Kompletní rekonstrukce potrvá podle schváleného harmonogramu do 14. srpna. Most byl hodnocen známkou 6 (velmi špatný stav), platilo zde omezení celkové hmotnosti projíždějících vozidel do 13 tun. "Tento starý most se už téměř rozpadal. Jeho nosná konstrukce vykazovala velké poškození. Byl proto kompletně zbourán a na jeho místě vzniká úplně nový most," uvedl technik ŘSZK Stanislav Brázdil. Nový most se buduje metodou vytvoření ocelového tubusu, který bude přesypán zeminou a opatřen na povrchu novou vozovkou.

Po dobu výstavby nového mostu slouží motoristům provizorní panelová objížďka kolem stavby. Dodavatelem je společnost KKS Zlín. Náklady na rekonstrukci dosáhnou 8,5 milionu korun.

Nový most v Podolí

Nový most 01868-3 v Podolí. / Foto: ŘSZK

Nový most 01868-3 v Podolí. / Foto: ŘSZK


Hovězí - Hovízky

Most 4872-5. / Foto: ŘSZK

Na silnici III. třídy, která odbočuje v Hovězí z hlavní trasy II/487 a vede do místní části Hovízky, se bude postupně opravovat hned pět mostů přes potok. Jde o mosty s evidenčními čísly 4872-4, 4872-5, 4872-6, 4872-7 a 4872-8. Tyto mosty se opravují postupně od 16. 6. 2008. Nyní se pracuje na mostech č. 7 a 8. Jako poslední se dostane na řadu most s číslem 5. Stavební práce zde budou dokončeny do 21. listopadu. Rekonstruované mosty měly hodnocení známkami 6 nebo 7 a jejich zatížitelnost byla omezena v nejlepším případě na 22 tun, v nejhorším jen na 6 tun.

Most 4872-4. / Foto: ŘSZK "Tyto mosty, stejně jako mnoho dalších mostů na Vsetínsku, mají ocelovou konstrukci z výmětových trubek. To je časovaná bomba. Ocelové trubky a profily podléhají korozi a mají omezenou životnost," vysvětlil Stanislav Brázdil. I v případě mostů u Hovězí budou původní mostní objekty demolovány a na jejich místě postaveny zcela nové mosty technologií přesypaného ocelového tubusu (stejně jako v Podolí). Šířka vozovek na mostech se zvětší z dosavadních někdy jen 4,6 metru až na 7,15 metru. V blízkosti mostů budou upravena rovněž koryta potoků.

Provizorní objížďky budou zřizovány zpravidla v těsné blízkosti staveb. Rekonstrukci mostů u Hovězí zajišťuje společnost KKS Zlín. Celkově bude na všech pěti mostech u Hovězí proinvestováno 43,1 milionu korun.

Nové mosty v Hovězí

Nový most 4872-4 v Hovězí. / Foto: ŘSZK

Nový most 4872-5 v Hovězí. / Foto: ŘSZK

Nový most 4872-6 v Hovězí. / Foto: ŘSZK

Nový most 4872-7 v Hovězí. / Foto: ŘSZK

Nový most 4872-8 v Hovězí. / Foto: ŘSZK

Počet přístupů