Ředitelství silnic Zlínského krajeSilničáři zapracují v Bílovicích

Aktualizováno 12. 9. 2008 a 11. 8. 2009:
- na konci článku doplněna fotografie dokončené stavby

Bílovice 1. 8. 2008 - Ředitelství silnic Zlínského kraje zahajuje opravu silnice III/49714 v průtahu Bílovicemi (silnice směrem na Nedachlebice). Motoristy zde čekají částečné i úplné uzavírky.

Zhotovitel stavby, kterým je akciová společnost SMO Otrokovice, bude provádět rekonstrukci v průjezdním úseku obcí směrem na Nedachlebice. Opravovaný úsek komunikace je dlouhý 791 metrů včetně stavební úpravy křižovatky uvedené komunikace se silnicí II/497, k níž dochází za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Při provádění prací bude realizována přeložka silnice v délce 210 metrů do nové trasy a obnova odvodnění v celé délce stavby. Kromě toho bude stavební firma sanovat sesuv těsně za obcí v délce necelých 90 metrů. Bude zde zřízena pilotová stěna, rekonstruován propustek a silniční příkopy. Všechny tyto práce budou realizovány za částečně omezeného provozu dopravním značením nebo světelnou signalizací.

Úplná uzavírka Částečné uzavírky jednotlivých jízdních pruhů začnou v Bílovicích už v pondělí 4. srpna 2008 a budou pokračovat až do konce října. Řidiči se musí připravit také na úplnou uzavírku na závěr stavby, kdy bude provedena recyklace vozovky v celém úseku a pokládka nových živičných vrstev. Objízdná trasa bude vedena po silnicích II/497 a III/49710 přes Březolupy zpět do Nedachlebic nebo dále směrem na Uherský Brod. Úplná uzavírka se plánuje na období od 6. října do 19. října 2008. "Termín úplné uzavírky může být upřesněn podle konkrétního postupu prací na stavbě," doplnil provozně-technický náměstek ředitele ŘSZK Ing. Radek Berecka.

Tyto práce budou stát podle uzavřené smlouvy o dílo 17 milionů korun. Akce je financována z prostředků, které pro Ředitelství silnic Zlínského kraje mimořádně poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Obec současně v tomto prostoru realizuje ze svého rozpočtu rekonstrukci kanalizace a chodníků.

Dokončená stavba

Opravená silnice III/49714 v Bílovicích. / Foto: ŘSZK

Počet přístupů