Ředitelství silnic Zlínského krajeDo Halenkovic jen přes Spytihněv

Aktualizováno 11. 8. 2009:
- na konci článku doplněna fotografie dokončené stavby

Napajedla, Halenkovice 19. 8. 2008 - Dlouho požadovaná oprava silnice III/36747 a III/36748 z Napajedel do Halenkovic je zde. V pondělí 25. srpna 2008 Ředitelství silnic Zlínského kraje zahajuje rekonstrukci této trasy v délce 2,4 kilometru. Silniční spojení z Napajedel do Halenkovic bude po celý měsíc září přerušeno a motoristé budou muset používat objízdnou trasu přes Spytihněv.

Silnici z Halenkovic do Napajedel značně poškodily těžké nákladní automobily / Foto: Vojtěch Cekota "Zhotovitel stavby, kterým je společnost Stavba a údržba silnic Břeclav, s. r. o., bude mezi Napajedly a Halenkovicemi realizovat recyklaci vozovky, její odvodnění, obnovu příkopů, osazení svislých dopravních značek, směrových sloupků a pokládku nových živičných vrstev," uvedl provozně-technický náměstek ředitele ŘSZK Ing. Radek Berecka. Silnice z Napajedel do Halenkovic byla značně poškozena zejména z důvodu časté jízdy plně naložených těžkých nákladních automobilů s materiálem vyváženým z blízkého kamenolomu. To je také důvod, že se na celkové investici 19,5 milionu korun bude podílet částkou 8 milionů také Ředitelství silnic a dálnic, které tuto trasu hojně využívalo v souvislosti s výstavbou silnice I/49 a obchvatu Otrokovic. Náklady ŘSZK představují 11,5 milionu korun.

"Příprava této stavby byla výjimečná a proto jsem spokojen s tím, že po dlouhých vyjednáváních jsme dnes před zahájením opravy této silnice. Ta odlišnost byla v tom, že se jedná v porovnání s jinými o méně frekventovanou cestu, ale s mimořádně těžkou dopravou," uvedl krajský radní pro oblast dopravy Ing. Petr Hradecký.

Od 25. srpna bude zhotovitel pracovat na opravě této komunikace jen za částečného omezení silničního provozu. 0d 1. do 30. září 2008 bude silnice pro veškerý provoz uzavřena a motoristé budou muset jezdit do Halenkovic pouze přes Spytihněv. Uzavírka se nedotkne pravidelné autobusové dopravy, protože po uzavírané trase není vedena žádná autobusová linka. "Plánovaná doba úplné uzavírky může být za příznivého počasí, pokud nedojde k nečekaným komplikacím, o něco zkrácena," dodal Radek Berecka.

(Vydáno ve spolupráci s Tiskovým odborem KÚ ZK)

Dokončená stavba

Opravená silnice z Napajedel do Halenkovic. / Foto: ŘSZK

Počet přístupů