Ředitelství silnic Zlínského krajeBude se opravovat silnice u Velkého Ořechova

Aktualizováno 15. 9. 2008

Velký Ořechov, Pašovice 25. 8. 2008 - Výběrové řízení v nejbližších dnech rozhodne, která firma se stane zhotovitelem rekonstrukce silnice III/49718 mezi Velkým Ořechovem a Pašovicemi. Tato silnice již byla ve špatném stavu a vyžadovala komplexní opravu. Práce silničářů budou spojeny s úplnou uzavírkou silnice v době od 22. září do 19. října 2008.

Situace na mapě "Předmětem stavby je úprava odvodnění vozovky, její recyklace v tloušťce 25 cm, úprava krajnic, příkopů a osazení směrových sloupků," upřesnil provozně-technický náměstek ředitele Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Radek Berecka.

Měsíční úplná uzavírka bude znamenat poměrně velký zásah do dopravního systému v této oblasti. Dotkne se i autobusových linek, které budou jezdit po náhradních trasách s výlukovými jízdními řády. Aby silničáři zcela neodřízli od světa obec Dobrkovice, budou stavební práce a s nimi spojená úplná uzavírka silnice probíhat ve dvou etapách. Nejdříve se bude pracovat na úseku od Pašovic po křižovatku na Dobrkovice. Tento úsek je dlouhý 1750 metrů. Až bude silnice opravená a průjezdná, silničáři uzavřou úsek od dobrkovické křižovatky po Velký Ořechov. Tento druhý úsek je dlouhý 805 metrů. Od 15. října do poloviny listopadu budou na silnici v obou úsecích pokračovat dokončovací práce - již jen za částečných uzavírek se zachováním provozu vždy alespoň v jednom jízdním pruhu.

Dopravním značením bude vymezena tzv. velká objízdná trasa z Uherského Brodu přes Polichno, Biskupce do Doubrav. Autobusy budou uzavřený úsek objíždět přes Částkov. Tuto objízdnou trasu mohou využít i místní motoristé. "Vzhledem ke stavebně technickému stavu silnice III/49721 v úseku Částkov - Velký Ořechov není vhodné na tuto trasu nasměrovat veškerý silniční provoz," upřesnil Radek Berecka.

Počet přístupů