Ředitelství silnic Zlínského krajeBude přerušen průjezd přes Kudlov

Aktualizováno 25. 9. 2008 a 11. 8. 2009:
- na konci článku doplněna fotografie dokončené stavby

Zlín 4. 9. 2008 - Úplná uzavírka silnice II/490 mezi starou točnou MHD ve Zlíně na Kudlově a novou točnou na jižním okraji této městské části je naplánována na sobotu 6. září 2008. Další úplná uzavírka zde bude od pátku 3. do neděle 5. října. Důvodem je dokončování rekonstrukce silnice v délce 640 metrů.

Oprava silnice na Kudlově / Foto: Vojtěch Cekota V uvedené části Zlína-Kudlova zajišťuje rekonstrukci silnice společnost IMOS Zlín. Část úseku, který je celý dlouhý 640 metrů, prochází celkovou rekonstrukcí včetně výměny vrstev vozovky, v části dochází pouze k odfrézování starého povrchu a položení nového živičného koberce. ŘSZK zde zajišťuje také výměnu asi 250 metrů kanalizace. Silnice bude mírně rozšířena na minimální šířku 6,5 metru. Tato investice Ředitelství silnic Zlínského kraje má hodnotu 10 milionů korun. Investorem dalších prací v tomto prostoru v přibližně stejné hodnotě včetně výstavby chodníku je statutární město Zlín.

Objízdná trasa pro motoristy při úplné uzavírce úseku ve dnech 6. 9. a 3. - 5. 10. je stanovena (ve směru od Zlína) od staré točny MHD na Kudlově kolem Lesního hřbitova, přes Březnici, Bohuslavice u Zlína, Doubravy a Březůvky.

Oprava silnice na Kudlově / Foto: Vojtěch Cekota "Dokončením prací na této stavbě bude vytvořen prakticky souvislý úsek kvalitní obnovené silnice od Zlína až do Ludkovic. Jsme rádi, že můžeme motoristům tuto trasu nabídnout. Ostatně v poslední době zde pozorujeme určitý nárůst intenzity dopravy. Silnice II/490 je jednou z variant pro cestování mezi Zlínem a Luhačovicemi," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Práce na obnově jednotlivých úseků této trasy byly zahájeny už v roce 2003. Jejích součástí byly rekonstrukce vozovek, sanace sesuvů, opravy mostů, a dokonce i bourání některých objektů, které tvořily dopravní závadu. Ředitelství silnic Zlínského kraje na zmíněném silničním tahu proinvestovalo za posledních 5 let téměř 55 miliónů korun.

Dokončená stavba

Silnice II/490 Zlín-Kudlov. / Foto: ŘSZK

Počet přístupů