Ředitelství silnic Zlínského krajeZahájení oprav dalších silnic

Aktualizováno 10. 8. 2009, 23. 9. 2009:
- byly doplněny fotografie nových staveb v Osíčku a Loukově
- byla doplněna fotografie rekonstruovaného průtahu Hluku
- 23. 9. byla doplněna fotografie rekonstruovaného průtahu Rožnova p. Radh.

Rožnov pod Radhoštěm, Osíčko, Hluk 5. 9. 2008 - V tomto období se rozbíhají poslední velké opravy silnic, které mělo Ředitelství silnic Zlínského kraje v plánu investic pro tento kalendářní rok.

Obnova silnice v Rožnově pod Radhoštěm

Opravovaná silnice v Rožnově p. Radh.-Hážovicích / Foto: Vojtěch Cekota Rekonstrukci tří úseků silnice III/4867 v místních částech Tylovice a Hážovice v Rožnově pod Radhoštěm zahájí zhotovitelská firma ALPINE stavební společnost CZ v polovině září 2008. Bude opravován úsek v délce 250 metrů včetně dvou zastávkových pruhů, úsek o délce 546 metrů a úsek o délce 235 metrů. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde proinvestuje 16,8 milionu korun.

"Stavební práce na opravovaném úseku silnice potrvají až do 20. července 2009. Stavba bude prováděna za provozu po polovinách vozovky. Dopravní značení bude průběžně projednáváno. Aktualizovaný časový plán stavby se bude teprve projednávat," uvedl stavební dozor ŘSZK Otakar Wollner. Ke stavbě se připojuje také město Rožnov pod Radhoštěm, které zde investuje do přeložek sítí a výstavby chodníků. Zhotovitelem městské části investice je společnost Commodum z Valašské Bystřice.

Obnovený průtah v Rožnově p. Radhoštěm

Rožnov p. Radh. - průtah, silnice III/4867. / Foto: ŘSZK

Zvýšení bezpečnosti silnice v Osíčku

Jednou ze souboru sedmi staveb, které mají zvýšit bezpečnost na silnicích II. a III. tříd a pro které letos získalo Ředitelství silnic Zlínského kraje mimořádnou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (viz tisková zpráva z 16. 6. 2008), je výstavba opěrné zdi v délce 195 metrů a rekonstrukce přilehlé komunikace II/150 v délce 231 metrů v obci Osíčko. Částečné uzavírky silnice s převedením veškeré dopravy do jednoho jízdního pruhu zde začínají od 8. září 2008.

Dodavatelem této stavby je akciová společnost Rovina Hulín. Náklady činí 10,5 milionu korun. "Omezení motoristů v podobě částečných uzavírek zde potrvají do 25. listopadu 2008," upřesnil stavební dozor ŘSZK Lubomír Barnet.

Ve vzdálenosti jen několika set metrů od opravované silnice v Osíčku bude obnovován také propustek v katastru obce Loukov.

Nové stavby v Osíčku a Loukově

Silnice s novou opěrnou zdí v Osíčku. / Foto: ŘSZK

Propustek v Loukově. / Foto: ŘSZK


Rekonstrukce průtahu v Hluku

Jednou ze staveb, které jsou spolufinancovány z letošního mimořádného příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury, bude rekonstrukce přibližně půlkilometrového úseku silnice II/495 na průtahu městem Hluk. Zhotovitelská firma COLAS, závod Znojmo, zde zahájí stavební práce 16. září. Jejich ukončení se předpokládá do 15. listopadu 2008.

Rekonstrukce průtahu bude realizována za částečných uzavírek, kdy bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena světelnou signalizací. Termín dvou jednodenních úplných uzavírek pro pokládku vrchního koberce vozovky bude stanoven dodatečně podle postupu prací.

Rekonstrukci silnice za účelem zvýšení její bezpečnosti připravilo Ředitelství silnic Zlínského kraje. Náklady činí 5,2 milionu korun. Jak uvedl stavební dozor ŘSZK František Petrželka, zhotovitel již v těchto dnech vytyčuje na opravovaném úseku silnice trasy inženýrských sítí. Omezení dopravy však nastanou až od 16. září.

Nový průtah v Hluku

Hluk - průtah, silnice II/495. / Foto: ŘSZK

Počet přístupů