Ředitelství silnic Zlínského krajeBystřice pod Hostýnem získala kilometr kvalitní silnice

Bystřice pod Hostýnem 9. 10. 2008 - Obnovený bezmála kilometrový úsek silnice II/150 (Přerovská ulice) byl slavnostně otevřen 9. října 2008 v Bystřici pod Hostýnem. Akce se zúčastnili zástupci kraje v čele s hejtmanem Liborem Lukášem a radním pro dopravu Petrem Hradeckým, představitelé města a zhotovitele. Oprava této komunikace byla zahájena letos 7. dubna. Stavba v celkové hodnotě 21,7 milionu korun byla z 85 % financována z prostředků Regionálního operačního programu, tedy z prostředků Evropské unie.

Otevření opravené silnice 9. 10. 2008. / Foto: Petr Zákutný

"Zlínský kraj v oblasti dopravy usiluje nejen o budování páteřní dopravní sítě, tvořené dálnicemi a rychlostními silnicemi, ale dbá i na rekonstrukci silnic II. a III. třídy. Rekonstrukce tohoto úseku ukázala, jak lze prostřednictvím společného financování z krajských zdrojů a evropských fondů dosahovat hmatatelných výsledků přinášejících konkrétní efekt. Nový úsek nabídne řidičům nejen mnohem větší komfort, ale i bezpečnost," uvedl hejtman Libor Lukáš.

Opravená silnice v Bystřici p. Host. / Foto: Petr Zákutný Stavba byla rozdělena na dvě části. První část je dlouhá 540 metrů. Komunikace se zde rozšířila na 6,75 metru. Opotřebovaná živičná konstrukce byla vyměněna za novou. Druhý úsek je dlouhý 380 metrů, šířka silnice mezi obrubami zde činí 7,0 metru. V tomto druhém úseku byla zlikvidována původní konstrukce z žulových kostek a místo ní byl položen rovněž živičný povrch.

Financování stavby:

  • evropské fondy ................................... 18 432 tis. Kč,
  • státní rozpočet ...................................... 1 084 tis. Kč,
  • Zlínský kraj .......................................... 2 168 tis. Kč.

Stavba probíhala za částečného omezení dopravy. Objízdná trasa byla stanovena pro nákladní automobily. Zhotovitelem stavby byla firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.

Souběžně s rekonstrukcí silnice probíhala rovněž investiční stavba města Bystřice pod Hostýnem. Její součástí byly přeložky vodovodu, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování chodníků a úpravy nájezdů k okolním nemovitostem.

Zajímavost

Překvapením stavby byl nález starých kanalizačních stok, které nebyly nikde zakresleny. / Foto: ŘSZK Oprava silnice se neobešla bez určitého překvapení. Silničáři odkryli v trase rekonstruované silnice původní kamenem a cihlami vyzděné kanalizační stoky, které nebyly zakresleny v žádné dokumentaci sítí. "Zřejmě šlo o stoky z doby výstavby původních továrních objektů firmy THONET v 19. století. Tyto stoky, které byly funkční a odváděly technologickou vodu z továrny, kolidovaly s projektovaným návrhem rekonstruované silnice a bylo nutno je přeložit mimo vozovku pomocí nové kanalizace," uvedl stavební dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje Otakar Wollner.

(Vydáno ve spolupráci s Tiskovým odborem KÚ ZK)


Předchozí tisková zpráva na toto téma

7. 4. 2008 - V Přerovské ulici bude živice místo kostek

Počet přístupů


Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK