Ředitelství silnic Zlínského krajeNová silnice v Uherském Ostrohu má asfaltový povrch i žulovou dlažbu

Uherský Ostroh 10. 10. 2008 - Jízda přes Uherský Ostroh ve směru na Moravský Písek dostala vyšší kvalitu. Zástupci Zlínského kraje, Ředitelství silnic Zlínského kraje, radnice a zhotovitelské firmy zde 10. října 2008 otevřeli rekonstruovaný průtah městem o délce 1,3 kilometru. Jde o další ze staveb, pro které poskytla rozhodující část finančních prostředků Evropská unie v rámci Regionálního operačního programu.

„Zrekonstruovaný průtah městem směrem na Moravský Písek přinese řidičům nejen větší komfort, ale zároveň i větší plynulost dopravy v tomto úseku. Velmi oceňuji skutečnost, že se zhotoviteli stavby podařilo zkrátit dobu úplné uzavírky a komplikované objížďky po místních komunikacích přibližně o jeden a půl měsíce,“ poznamenal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

V Uherském Ostrohu byl v období od října 2007 rekonstruován úsek 1,262 kilometru silnice II/495. Původní projekt počítal s tím, že v délce 743 metrů bude provedena nová živičná konstrukce s krytem z asfaltobetonové směsi, zatímco v délce 519 metrů (úsek přes náměstí) bude komunikace předlážděna ze žulových kostek. "Během stavby však bylo dohodnuto, že úsek dlážděné vozovky bude ještě asi o 50 metrů delší – tak, aby byla vytvořena lepší návaznost silnice na dlážděné náměstí. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno i nové odvodnění komunikace,“ upřesnil krajský radní pro oblast dopravy Petr Hradecký. Nová silnice má šířku mezi obrubníky 7,0 nebo 6,5 metru. Celkové náklady dosáhly částky 22 228 tis. Kč (včetně DPH). Zhotovitelem stavby byla firma Vodohospodářské stavby Javorník - CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou.

Financování stavby:

  • evropské fondy ................................... 18 894 tis. Kč,
  • státní rozpočet ...................................... 1 111 tis. Kč,
  • Zlínský kraj .......................................... 2 223 tis. Kč.

(Vydáno ve spolupráci s Tiskovým odborem KÚ ZK)

Rekonstruovaný průtah

Průtah Uherským Ostrohem II/495


Předchozí tisková zpráva na toto téma

8. 4. 2008 - Uherský Ostroh bude mít nový průtah městem

Počet přístupů


Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK