Ředitelství silnic Zlínského kraje


Slavnostní otevření opravené silnice ve Strání

Náměstek hejtmana Jaroslav Drozd při slavnostním otevření opravené silnice ve Strání / Foto: ŘSZK - Vojtěch Cekota

Strání 28. 1. 2009 - Při malé slavnosti za účasti náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Jaroslava Drozda byl ve středu 28. ledna 2009 předán veřejnosti opravený úsek silnice III/4983 ve Strání na Uherskohradišťsku. Zhotovitelská firma OHL ŽS, a. s., Brno, dokončila práce na rekonstrukci tohoto průtahu Stráním ve směru na Březovou nebo Suchou Loz již v polovině prosince 2008. Tehdy už také byla ve shodě s původně stanoveným harmonogramem zrušena úplná uzavírka s objízdnou trasou přes Korytnou a motoristé již mohli obnovenou komunikaci používat. Stavební práce na opravovaném úseku silnice byly zahájeny na začátku září 2008.

Opravená silnice ve Strání / Foto: ŘSZK - Vojtěch Cekota

"Jsme rádi, že se oprava silnice stihla dřív, než napadl sníh. V této části kraje totiž přichází zima obvykle o něco dříve," řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Ing. Bronislav Malý.

Stříhání pásky / Foto: ŘSZK - Vojtěch Cekota ŘSZK investovalo do rekonstrukce průtahu Stráním v celkové délce 573 metrů 7,5 milionu korun. Asi na polovině tohoto úseku byla zhotovena kromě nového povrchu také nová konstrukce vozovky, ve zbývající části byla položena vyrovnávka z obalovaného kameniva a pěticentimetrový koberec z asfaltobetonu. Silnice byla rovněž částečně rozšířena. "Během rekonstrukce této komunikace jsme nenarazili na žádné mimořádné komplikace," konstatoval stavební dozor ŘSZK František Petrželka.

Silnice oficiálně otevřena / Foto: ŘSZK - Vojtěch Cekota "Byla zde dobrá koordinace stavby mezi ŘSZK a obcí. Realizace investic pokračuje ze strany Zlínského kraje kontinuálně bez ohledu na politické změny," konstatoval krátce před přestřižením pásky náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.

Současně s opravou silnice investovala v tomto prostoru i obec Strání 3,8 mil. korun do výstavby chodníku a přeložek sítí. "Ať se nám po této cestě dobře jezdí a ať je jízda bez nehod," řekl starosta Ing. Pavel Mimochodek.


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

4. 9. 2008 - Byla uzavřena silnice ze Strání na Březovou

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK