Ředitelství silnic Zlínského kraje


Po zimní přestávce se opět rozbíhají stavby

Aktualizováno 29. 7. 2009 a 19. 11. 2009:
- byla doplněna fotogalerie mostu 49018-1 ve Zlíně po dokončení opravy
- byla doplněna fotografie opraveného mostu 36733-1 v Kroměříži
- 19. 11. 2009 byla doplněna fotogalerie dokončené stavby v Kelči

Zlínský kraj 25. 3. 2009 - Po nezbytné zimní přestávce se během března rozběhly práce na několika investičních stavbách Ředitelství silnic Zlínského kraje. V plném proudu jsou například stavební práce na rekonstrukci silnic v Kelči nebo na rekonstrukci průtahu Vlčnovem. Pokračují dokončovací práce na mostě v Kroměříži, chystá se dokončení opravy mostu na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně.

Kelč

Velká investice v hodnotě 51,5 milionu korun začala vloni v Kelči na severozápadě vsetínského okresu. Jde o úplnou rekonstrukci 2,2 km vozovek na třech silnicích, které tímto městem procházejí. Práce začaly v září 2008 nezbytnými přeložkami inženýrských sítí, celé dílo má být dokončeno v letošním roce. Vloni už byla dokončena rekonstrukce 260 metrů silnice III/43911. V lednu bylo povoleno předčasné užívání této komunikace.

Celá rekonstrukce v Kelči se týká částí silnic II/439, III/43911 a III/43917. Povrch těchto silnic je v současné době tvořen převážně žulovou dlažbou. V ní se už projevovaly výrazné poruchy (vyjeté koleje, místní poklesy, plošné deformace a hrboly). Nebylo zajištěno ani řádné odvodnění vozovky. Stav uvedených silnic byl hodnocen jako havarijní. Výraznou změnou směrového řešení průtahu silnice II/439 bude vybudování malé okružní křižovatky u napojení silnice III/4392 (ve směru na Skaličku).

Úplná uzavírka na silnici II/439 s objížďkou po místních komunikacích platí od 19. 3. 2009 do konce letošního července. „Celá tato stavba bude dokončena do konce roku 2009,“ uvedl stavební dozor Otakar Wollner.

Fotogalerie: dokončená stavba v Kelči

Kelč / foto: ŘSZK Kelč / foto: ŘSZK Kelč / foto: ŘSZK

Vlčnov

Ve Vlčnově se také již v loňském roce začala rekonstruovat silnice III/4957 od Veletin do centra Vlčnova. Kompletní rekonstrukci silnice bude stát téměř 34 milionů korun. Současná dlážděná vozovka bude nahrazena silnicí s živičným krytem. Nový živičný koberec byl položen i v úseku mezi obcemi Vlčnov a Veletiny. Tento úsek v délce 1120 metrů byl dokončen už vloni. Letos pokračují práce v průtahu Vlčnova v úseku, který je dlouhý 970 metrů. Vozovka bude mít v celé délce jednotnou šířku šest metrů. Termín ukončení prací a zprovoznění celé stavby je dle smlouvy o dílo 15. července 2009.

Pro motoristy platí v rekonstruovaném úseku až do poloviny července úplná uzavírka. Vozidla s hmotností nad 2,5 tuny musí toto místo objíždět přes Uherský Brod. Osobní automobily, vozidla IZS a linkové autobusy mohou uzavřené místo ve Vlčnově objíždět po místních komunikacích.

Kroměříž

Dokončovací práce na mostě 36733-1 v Kroměříži už motoristé ani chodci nijak nepocítí. Most byl plně zprovozněn už začátkem listopadu 2008. „Přesto zde ještě zbývá provést sanační práce, nátěry povrchů, vyspravení dlažby pod mostem. Kolaudace se uskuteční v průběhu dubna 2009,“ upřesnil stavební technik Stanislav Brázdil.

Předmětem rekonstrukce mostu byla kompletní výměna mostního vybavení. Celý most získal novou hydroizolaci. Byla zesílena jeho nosná konstrukce. Z mostu byla odstraněna vedení inženýrských sítí (parovod, vodovod, plynovod, kabel vysokého napětí, telekomunikační kabely), zůstaly jen kabely veřejného osvětlení a světelné signalizace. Byly položeny nové vrstvy vozovky a vydlážděny nové chodníky, osazeno nové zábradlí.

Most 36733-1 v Kroměříži po dokončení opravy. / Foto: ŘSZK

Zlín

Ve Zlíně stále pokračuje oprava mostu 49018-1 v Okružní ulici na sídlišti Jižní Svahy. Původně mělo být toto dílo hotovo už v loňském roce, ale až po zahájení prací se objevily problémy s kabely, které přes most vedly. Po odkrytí kabelových chrániček v západní římse mostu bylo zjištěno, že stávající kabely (vedení 22 kV) jsou v takovém technickém stavu, že jakákoliv manipulace s nimi je vyloučena. Přeložku vysokonapěťových kabelů zajišťuje společnost E.ON. To celou stavbu výrazně zpozdilo. E.ON je schopen kabely přeložit až v tomto roce. Zatím zůstává část mostu rozpracovaná a bez zábradlí, takže vozidla mohou používat jen dva jízdní pruhy - jeden pro každý směr jízdy. „Termín dokončení se pravděpodobně posune až na konec června 2009,“ poznamenal stavební technik Stanislav Brázdil.

Nosná konstrukce tohoto mostu byla před opravou vážně poškozená. Speciální diagnostikou se zjistilo, že krajní nosník (na východní straně mostu) je v havarijním stavu. Dodavatelská firma jej musela rozřezat diamantovým lanem na šestimetrové části a za pomocí jeřábů z mostu odstranit. Protože se nové nosníky takových rozměrů už nevyrábějí, bylo nutno vytvořit potřebné bednění a chybějící nosník vyrobit přímo na mostě. To se úspěšně podařilo během roku 2008.

Fotogalerie: opravený a plně zprovozněný most 49018-1

Opravený most 49018-1 / foto: V. Cekota Opravený most 49018-1 / foto: V. Cekota Opravený most 49018-1 / foto: V. Cekota


Předchozí tiskové zprávy k těmto stavbám

3. 9. 2008 - Kelč
17. 7. 2008 - Vlčnov
7. 11. 2008 - Kroměříž
1. 12. 2008 - Zlín

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK