Ředitelství silnic Zlínského kraje


Pokračují práce na Kroměřížsku

Aktualizováno 6. 8. 2009:
- byla doplněna fotogalerie ke stavbě průtahu Dřínov

Kroměřížsko 31. 3. 2009 - Zhotovitelé staveb obnovují po zimě práce na rekonstrukcích silnic v Morkovicích-Slížanech a v Dřínově na Kroměřížsku.

Morkovice-Slížany

Rozsáhlá rekonstrukce 1,2 kilometru dlouhého úseku silnice II/428 probíhá už od 20. srpna loňského roku v průtahu městem Morkovice-Slížany. Stavbu v hodnotě 23 milionů korun realizuje pro Ředitelství silnic Zlínského kraje společnost SMO Otrokovice. Úplná uzavírka rekonstruované komunikace pro veškerý provoz potrvá do konce srpna 2009. Objízdná trasa pro osobní automobily je vedena po místních komunikacích ve vlastnictví města, nákladní automobily musí použít objížďku přes osadu Srnov a Zborovice.

Jde o společnou stavební akci se společností VAK, která zde rekonstruuje kanalizaci, a městem, které opravuje chodníky a zajišťuje přeložky inženýrských sítí. ŘSZK je investorem nové konstrukce vozovky, odvodnění silnice a nové živičné vrstvy.

Podle původního harmonogramu měla být přes zimu stavba průjezdná, ale společnost VAK pracovala i v zimním období na výstavbě hlavního kanalizačního řadu, proto uzavírka tohoto úseku silnice zůstala v platnosti. Jak uvedl stavební dozor ŘSZK Ing. Roman Dočkal, od konce března budou za trvající uzavírky pokračovat i práce SMO Otrokovice na rekonstrukci silnice.

Dřínov

Už jen drobnější terénní a dokončovací práce zbývá zajistit na stavbě, kterou je celková oprava silnice III/43330 v délce 1,2 kilometru v průtahu obcí Dřínov. ŘSZK zaplatí za rekonstrukci komunikace 34,2 milionu korun. Dodavatelem této stavby je společnost PSVS - její odštěpný závod 6 se sídlem v Tlumačově. Investorem přeložek inženýrských sítí, chodníků a opěrných zdí je obec Dřínov.

Tato stavba začala v srpnu loňského roku a úplná uzavírka zde platila do listopadu 2008. Od 10. prosince 2008 je zde povoleno předčasné užívání komunikace s platností až do konce října 2009. „Do té doby bude stavba kompletně hotova a zkolaudována,“ uvedl stavební dozor ŘSZK Lubomír Barnet.

Tato stavba je spolufinancována z Regionálního operačního programu.

Fotogalerie: stavba průtahu Dřínov

Stavba průtahu Dřínov / foto ŘSZK Stavba průtahu Dřínov / foto ŘSZK Opravená silnice v Dřínově / foto ŘSZK


Předchozí tiskové zprávy k těmto stavbám

15. 8. 2008 - Morkovice-Slížany
1. 8. 2008 - Dřínov

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK