Ředitelství silnic Zlínského kraje


Začíná rekonstrukce silnice Dolní Lhota - Luhačovice

Dolní Lhota 5. 5. 2009 - Další v květnu zahajovanou investiční stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje je rekonstrukce silnice II/492 mezi Dolní Lhotou a křižovatkou na Petrůvku u Luhačovic. Rekonstruovaný úsek je dlouhý tři kilometry. Jeho součástí je rovněž výstavba dvou mostů. Stavba začala 4. května 2009 a bude úplně dokončena do 30. června 2010.

Silnice II/492 mezi Dolní Lhotou a Luhačovicemi

Povrch uvedené silnice je v současnosti již v nevyhovujícím stavu, porušený trhlinami, v celém úseku jsou vyjety podélně koleje, v některých úsecích je neúnosné podloží. Oba mosty mají nevyhovující únosnost (15 a 8 tun). Při rekonstrukci silnice bude provedena její šířková úprava, zesílena konstrukce a na závěr položen nový živičný povrch vozovky. Dva stávající mosty (v Dolní Lhotě a v lokalitě Lipska) budou zbourány a na jejich místě budou postaveny nové objekty. Most 492-002 v Dolní Lhotě bude železobetonový, most 492-003 v lokalitě Lipska bude mít ocelovou trubní konstrukci. Při jejich výstavbě budou mít motoristé na této trase k dispozici provizorní mosty.

Provizorní most v Dolní Lhotě. / Foto: ŘSZK „Stavba byla zahájena 4. května 2009. Práce budou probíhat za částečných uzavírek třísetmetrových úseků, kdy bude provoz veden jen v jednom jízdním pruhu a řízen semafory. Těžká nákladní doprava bude z této trasy zcela odkloněna,“ uvedl stavební dozor ŘSZK Stanislav Brázdil. Zhotovitelem stavby je sdružení firem EUROVIA CS a Pražské silniční a vodohospodářské stavby. Náklady na tuto stavbu činí podle podepsané smlouvy 85,442 milionu korun. Stavba je spolufinancována z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu.

"Samotná realizace přispěje ke zlepšení významného úseku na důležitém krajském tahu mezi Zádveřicemi, Luhačovicemi a následně Uherským Brodem,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, který je zodpovědný za oblast dopravy.

„V programu našich investic jde o další stavbu, kterou se výrazně zvýší kvalita významného silničního tahu, který propojuje důležitá centra našeho kraje. Věřím, že motoristé s pochopením přijmou nynější komplikace v dopravě na této trase a že jim bude výsledné dílo odměnou za trpělivost,“ dodává ředitel Bronislav Malý z Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK