Ředitelství silnic Zlínského kraje


Rekonstrukce silnice v Pitíně

Pitín 29. 5. 2009 - Práce na rekonstrukci silničního průtahu obcí, které investorsky zajišťuje ŘSZK, začaly ve druhé polovině května letošního roku v Pitíně na Uherskobrodsku. Do konce září 2009 má být zmodernizován úsek silnice II/495 o délce 1 564 metrů. Stavba bude stát 28,346 milionu korun a na její financování budou využity rovněž finanční prostředky ze strukturálních fondů EU (Regionální operační program).

Práce na silnici v Pitíně. / Foto: ŘSZK „V těchto dnech byly zahájeny práce na geodetickém vytyčení stavby v terénu a dokončuje se objekt kanalizace, jejímž investorem je obec Pitín,“ uvedl stavební dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Roman Dočkal.

Rekonstrukce průtahu obcí spočívá v obnově živičných vrstev vozovky včetně nezbytného rozšíření konstrukce vozovky pro sjednocení šířkového uspořádání silnice v průjezdním úseku obce. Šířka komunikace mezi obrubami bude 6,5 metru. Současně bude obnoveno a doplněno odvodnění vozovky. Další součástí stavby bude vybudování zastávkových pruhů linkové autobusové dopravy, stavba nové římsy opěrné zdi potoka včetně umístění nového zabezpečovacího zařízení (svodidlo), stavební úprava mostu evidenčního čísla 495-032, svislé i vodorovné dopravní značení a rozšíření vozovky na železničním přejezdu.

Součástí projektu je rovněž výstavba chodníků, napojení místních komunikací, navazující úpravy a sjezdy, opěrné zdi chodníků, výstavba kanalizace, zřízení veřejného osvětlení a zřízení chodníku přes drážní těleso. Realizaci těchto částí stavby zabezpečuje investorsky obec Pitín. Tato stavba je rovněž spolufinancována prostřednictvím strukturálních fondů EU.

Během stavby bude v průtahu obcí úplná uzavírka s výjimkou pro integrovaný záchranný systém a linkovou autobusovou dopravu. Objízdná trasa pro ostatní silniční provoz je vedena po silnicích II/495, III/49515 a II/493 přes Bojkovice – Rudimov – Slavičín. Tranzitní nákladní doprava bude obousměrně odkloněna na trasu Uherský Brod – Luhačovice – Slavičín. Uzavírka má být zahájena 8. června 2009.

Zhotovitelem stavby ŘSZK je sdružení firem Vodohospodářské stavby Javorník – CZ a STRABAG.

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK