Ředitelství silnic Zlínského kraje


Pokračuje obnova po povodni

Valašskomeziříčsko, Zlín 10. 7. 2009 - Na místě vodou stržených mostů v Lešné-Mštěnovicích a Zašové-Veselé v severní části vsetínského okresu již stavební firmy přes potoky položily provizorní ocelové mostní konstrukce. Dokončují se práce na jejich zprůjezdnění. Podrobnější prohlídky odhalují další škody na mostech v této oblasti.

Provizorní most ve Veselé. / Foto: ŘSZK „Instalace dvou provizorních mostů pokračuje podle naší smlouvy se stavebními firmami. Tyto mosty budou zprůjezdněny 13. července,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý. Potvrdil, že krajské zastupitelstvo už 7. července 2009 na svém mimořádném zasedání odsouhlasilo pro ŘSZK za účelem odstraňování povodňových škod částku 4 miliony korun jako účelovou neinvestiční dotaci a částku 3 miliony korun jako navýšení provozních prostředků. „Z toho důvodu nejsou překážky, které by bránily pokračování první fáze odstraňování následků přívalové vody,“ dodal Bronislav Malý. Povodňové škody na majetku ŘSZK byly předběžně vyčísleny na 39 milionů korun.

Montáž provizorního mostu ve Mštěnovicích. / Foto: ŘSZK V uplynulých dnech se ředitel ŘSZK sešel s ředitelkou vsetínské Oblastní správy toků podniku Lesy ČR Ing. Alenou Janišovou a jednal o odstraňování škod na korytech potoků a říček, pokud se vzniklé poruchy dotýkají jak vodního toku, tak krajské silnice v jeho těsné blízkosti. „Stanovíme priority, spočítáme kubatury materiálu, který bude nutno na břehy dosypat nebo dozdít do opěrných zdí, vyčíslíme náklady,“ uvedl Malý.

Technik ŘSZK už prohlédl řadu dalších mostů v postižené oblasti. „Zjistil bohužel, že šest dalších mostů – mimo dva zcela stržené – vykazuje určité poruchy a poškození. Jde zejména o snížení dna toků pod mosty, uvolnění kamenů v opěrách, mohlo by docházet k lokálnímu podemílání základů mostů,“ řekl Bronislav Malý. Přesnou diagnostiku těchto mostů ŘSZK objedná u autorizovaných specialistů. „Nevylučujeme, že by výsledky těchto posudků mohly mít v některých případech za následek i snížení zatížitelnosti mostů, nebo i jiné omezení provozu až uzavření objektů,“ dodal ředitel ŘSZK. Ceny a opravy těchto mostů se mohou pohybovat ve statisícových až milionových částkách.

ŘSZK se bude snažit i drobnější poruchy mostů co nejrychleji opravit, protože jejich zanedbání by mohlo vést k rychlému pokračujícímu narušování mostních konstrukcí, takže by byly nutné velmi nákladné rekonstrukce v příštích letech.


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

3. 7. 2009 - Byl vydán příkaz ředitele ŘSZK
2. 7. 2009 - Přívalová voda 2009 - fotogalerie
30. 6. 2009 - Škody po povodni jsou vyšší než první odhady
25. 6. 2009 - Příval vody strhl dva mosty a ničil na Valašskomeziříčsku

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK