Ředitelství silnic Zlínského kraje


Slavnostní zahájení v Dolní Lhotě

Dolní Lhota 10. 7. 2009 - Současně s poklepáním základního kamene při zahájení první etapy čištění luhačovické přehrady byla v pátek 10. července 2009 v Dolní Lhotě slavnostně zahájena i první etapa rekonstrukce silnice II/492. Jejím investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Slavnostní zahájení stavby v Dolní Lhotě. / Foto: Petr Zákutný

„Silnice představuje důležitou spojnici mezi zlínskou aglomerací a oblastí Luhačovicka a její význam ještě více vzroste po realizaci komunikace R49 spojující Hulín ve směru Fryšták – Vizovice se slovenskou hranicí, neboť bude sloužit jako přivaděč pro města Luhačovice a Uherský Brod k této rychlostní komunikaci. Silniční tah mezi Zádveřicemi a Luhačovicemi má velký význam i z hlediska rozvoje cestovního ruchu v oblasti Luhačovicka a na jeho modernizaci čerpáme nemalé finanční prostředky z Regionálního operačního programu. V našem zájmu bylo zkoordinovat postup prací s odkanalizováním aglomerace Dolní Lhota,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, zodpovědný za oblast dopravy.

Jak dále náměstek hejtmana upřesnil, jde o rekonstrukci silnice v celkové délce téměř tří kilometrů. Povrch vozovky byl již v nevyhovujícím stavu, porušený častými trhlinami a lokálními deformacemi. Na trase budou nově vybudovány dva mosty, na místě těch původních je nyní provizorní přemostění. Práce budou probíhat za částečných uzavírek třísetmetrových úseků, kdy bude provoz veden jen v jednom jízdním pruhu a řízen semafory. Dokončení je naplánováno na červen 2010.

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje


Předchozí tisková zpráva na toto téma

5. 5. 2009 - Začíná rekonstrukce silnice Dolní Lhota - Luhačovice

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK