Ředitelství silnic Zlínského kraje


Zahájení dvou staveb v okrese Zlín

Aktualizováno 18. 12. 2009:
- byla doplněna fotogalerie k dokončené stavbě Biskupice

Biskupice, Trnava 27. 7. 2009 - Dvě nové investiční stavby na krajských silnicích začínají v těchto dnech na území okresu Zlín. Ve středu 29. července 2009 bude zahájena oprava II. části průtahu silnice III/4972 v Biskupicích. Od 3. září se bude opravovat silnice III/4893 v Trnavě.

Biskupice

Silnici v Biskupicích čeká oprava. / Foto: V. Cekota První část průtahu Biskupicemi uprostřed obce se opravovala již v roce 2005. Letos přichází na řadu obnova druhé části průtahu – od konce opravy z r. 2005 po začátek obce ve směru na Kaňovice. Opravovaný úsek má délku 342 metrů. Na současné vozovce je již značně porušená obrusná vrstva, bezpečnost provozu zde byla ohrožována také nejednotnou šířkou komunikace.

„Silnice dostane jednotnou šířku 7 metrů a nový živičný koberec. Obec zde současně položí kolem vozovky obrubníky a po jedné straně silnice vybuduje chodník,“ uvedl stavební dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje František Petrželka. Budou vyspraveny všechny trhliny ve vozovce, obnoveno a doplněno bude rovněž odvodnění silnice. Práce budou probíhat za částečné uzavírky, provoz bude usměrněn dopravním značením. Zhotovitelem stavby je společnost Strabag Praha, provozní jednotka Zlín. Smluvní cena díla činí 3,237 milionu korun. Termín dokončení stavby a ukončení dopravního omezení je stanoven do 25. září 2009.

Fotogalerie

Během stavby / foto ŘSZK Rekonstruovaná silnice III/4972 v Biskupicích / foto ŘSZK Rekonstruovaná silnice III/4972 v Biskupicích / foto ŘSZK

Trnava

Ředitelství silnic Zlínského kraje letos zařadilo do svého investičního programu I. část rekonstrukce průtahu obcí Trnava. Její současný stav je hodnocen jako nevyhovující a havarijní. Rekonstruovaný úsek je dlouhý 249 metrů. Stavební práce začnou 3. září 2009 a potrvají do konce října 2009. Zhotovitelem stavby je společnost VHS Javorník-CZ z Veselí nad Moravou. Smluvní cena díla činí 3,950 milionu korun. V současné době se vyřizují potřebná povolení pro částečnou uzavírku komunikace v době stavebních prací.

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK