Ředitelství silnic Zlínského kraje


Po betonáži mostu bude následovat napínání lan

Aktualizováno 5. 8. 2009 a 10. 2. 2010:
- byla doplněna fotogalerie z napínání ocelových lan v mostu
- na konci zprávy byly doplněny snímky dokončeného nového mostu

Zlín 3. 8. 2009 - Po úspěšné betonáži nosné desky nového mostu 43829-3 přes řeku Dřevnici ve Zlíně-Malenovicích, která se uskutečnila v minulém týdnu, bude v úterý 4. srpna následovat napínání lan uvnitř betonové desky. Napnutím lan ve zrajícím betonu a s tím souvisejícím předpětím mostovky se dosáhne zvýšení nosnosti mostu.

Betonáž mostu 43829-3. / Foto: ŘSZK Betonáž nosné konstrukce mostu začala v pondělí 27. července v 6.45 hodin. Na staveništi bylo připraveno 25 pracovníků zhotovitelské firmy KKS, spol. s r. o., Zlín, kteří zpracovávali beton, dopravovaný autodomíchávači z betonárky v Hulíně. Beton byl přenášen na místo čerpadly s dosahem 36 metrů. Po přečerpání se beton zvibrovával přenosnými vibrátory, dělníci jej srovnávali do požadované výšky hliníkovými latěmi a lištami a po zatuhnutí povrch uhladili speciálními rotačními hladičkami. „Na takovou stavbu se používá beton, který má pevnost v tlaku minimálně 37 MPa a zvýšenou odolnost vůči vodě a mrazovým cyklům,“ uvedl technický dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje Stanislav Brázdil. Betonáž celé mostovky se musí uskutečnit bez přerušení.

V bednění o délce 49,12 m a šířce 11,05 m bylo uloženo 86 tun nosné výztuže a 686 metrů trubek, ve kterých bylo nataženo 707 metrů ocelových předpínacích lan. Samotná betonáž probíhala nepřetržitě až do 15.30 hodin, kdy byl přečerpán poslední domíchávač betonu. Celkem bylo dopraveno 43 vozidly 381 m3 betonu. Tloušťka mostovky je proměnlivá, od 30 do 80 centimetrů.

V úterý 4. srpna bude probíhat napínání lan. Každý svazek lan bude napínán na tah 1 800 MPa a následně zainjektován.

Tento nový most v hodnotě 44 milionů korun bude pro motoristy zprůjezdněn v říjnu 2009.

Fotogalerie: betonáž mostu 27. 7. 2009

Betonáž mostu 43829-3 / foto ŘSZK Betonáž mostu 43829-3 / foto ŘSZK Spodní část mostu 43829-3 / foto ŘSZK

Fotogalerie: napínání lan 4. 8. 2009

Přístroj pro napínání lan / foto ŘSZK Zakončení napnutých svazků lan na okraji mostovky / foto V. Cekota Stavbyvedoucí Jan Pekař ukazuje zblízka jedno z lan / foto V. Cekota

Foto: dokončený nový most

Nový most 43829-3. / Foto: ŘSZK
Nový most 43829-3. / Foto: ŘSZK

Předchozí tisková zpráva na toto téma

12. 2. 2009 - Začíná stavba mostu v Malenovicích

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK