Ředitelství silnic Zlínského kraje


Zlínský kraj zprovoznil zrekonstruovanou silnici

Dřínov 30. 9. 2009 - Slavnostního otevření nového úseku silnice III. třídy v obci Dřínov na Kroměřížsku se zúčastnil 30. září 2009, spolu s ostatními pozvanými hosty, také hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Hejtmanství realizovalo tuto investiční akci prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje v celkových nákladech přesahující 34 milionů korun.

Slavnostní přestřižení pásky. / Foto: Petr Zákutný

„Byla to investice Zlínského kraje realizovaná za vydatné pomoci ROP Evropské unie, kde jsme získali dotaci 31 milionů korun. Je třeba říci, že z pohledu celého Zlínského kraje je to jedna z realizovaných akcí, protože těchto rekonstrukcí silnic II. či III. třídy a mostních objektů máme celou řadu. Snažíme se věnovat maximum finančních prostředků právě do rekonstrukce dopravní infrastruktury, kam jsme si z celkové alokované částky v rámci ROP pro Zlínský kraj odsouhlasili 40 % právě pro oblast komunikací. Budeme dělat vše pro to, abychom v plánovacím období let 2007 – 2013 vyřešili náš vnitřní dluh v silnicích II. a III. třídy, ať už vlastními rekonstrukcemi nebo rozsáhlejšími opravami tak, aby byl stav silnic v našem kraji na ucházející úrovni,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Opravená silnice III/43330 v Dřínově. / Foto: Petr Zákutný V rámci rekonstrukce hlavního průtahu obcí Dřínov bylo v souladu s normami opraveno 1,2 km silnice, přičemž směrové řešení průtahu bylo dáno stávajícím trasováním. Silnice je vymezena obrubníky a odvodnění povrchu je řešeno novými dešťovými vpustěmi napojenými na stávající kanalizaci s tím, že uliční kanalizační vpusti jsou vybudovány z betonových prefabrikátů. Součástí stavby bylo také vybudování opěrných zdí, přeložky inženýrských sítí a instalace dopravního značení. Souběžně s rekonstrukcí silnice opravila obec Dřínov v nákladech převyšující 18 milionů korun přilehlé chodníky, vybudovala opěrné zdi, upravila sjezdy a přeložky inženýrských sítí a provedla vegetační úpravy.

Rekonstrukční práce na průtahu obcí Dřínov byly dodavatelskou společností PSVS, konkrétně odštěpným závodem 6 Morava se sídlem v Tlumačově, zahájeny v červenci loňského roku a již v prosinci téhož roku byla silnice schopna předčasného užívání.

Tisková zpráva KÚ Zlínského kraje


Předchozí tiskové zprávy k této stavbě

31. 3. 2009 - Pokračují práce na Kroměřížsku
1. 8. 2008 - Dřínov

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK