Ředitelství silnic Zlínského kraje


Krajské silnice mají opět lepší hodnocení

Zlínský kraj 23. 10. 2009 - Pravidelné hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji, které se uskutečnilo k 30. září 2009, přináší dobrou zprávu o dalším mírném zlepšování. Známka průměrného celokrajského hodnocení na pětibodové stupnici se zlepšila z loňských 3,24 na letošních 3,12. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Trend zlepšování stavu povrchu vozovek II. a III. třídy si Zlínský kraj udržuje souvisle už od roku 2004, kdy měly silnice hodnocení 3,49. Stav je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují: výborný (1), dobrý (2), vyhovující (3), nevyhovující (4) a havarijní (5).

V uplynulém roce došlo k výraznému zlepšení stavu silnic v okrese Vsetín a v okrese Uherské Hradiště a k mírnému zlepšení v okrese Kroměříž. Naopak oproti loňskému roku se stav silnic zhoršil v okrese Zlín, kde došlo k výraznému navýšení počtu kilometrů v havarijním stavu. Celkově je zařazeno do skupiny havarijních povrchů vozovek asi 19 procent krajských silnic.

„I přesto, že je přibližně pětina silnic v havarijním stavu, lze konstatovat, že se hospodaření se silnicemi II. a III. třídy ve Zlínském kraji ubírá správným směrem,“ konstatoval ve své závěrečné zprávě zpracovatel hodnocení Ing. Luděk Mališ.

Ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý k letošním výsledkům hodnocení stavu povrchu vozovek uvedl: „ Nejnižší ohodnocení kvality našich silnic bylo v roce 2004, od té doby dochází k pomalému zlepšování celkové známky. Důvodem jsou jistě vyšší finanční objemy v posledních pěti letech, kdy máme možnost čerpat peníze z Evropských fondů. Z podrobnější analýzy výsledků a sledování vývoje poruch vyplývá, že vysoká dopravní intenzita významně ovlivňuje rychlost opotřebení vozovek. To je třeba problém velkého počtu nových havarijních úseků v okolí Zlína. Snížení intenzit dopravy na krajských silnicích můžeme však očekávat až po dobudování dalších úseků čtyřpruhových komunikací na území našeho kraje.“

Loňské hodnocení stavu povrchu vozovek krajských silnic přibližuje tisková zpráva ŘSZK ze dne 7. 11. 2008.

Šipka Grafy a tabulka

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK