Ředitelství silnic Zlínského kraje


Předání opravené silnice v Trnavě

Trnava 27. 10. 2009 - Rekonstrukci silnice III/4893 v průtahu obcí Trnava ukončili pracovníci zhotovitelské firmy VHS Javorník-CZ z Veselí nad Moravou. Slavnostní předání hotového díla se uskutečnilo v úterý 27. října 2009. Investorem stavby bylo Ředitelství silnic Zlínského kraje, obec zajišťovala výstavbu chodníků a zpevněných ploch.

Opravená silnice III/4893 v Trnavě. / Foto: ŘSZK Silničáři opravili v období od konce července 249 metrů silnice v zastavěné části obce. "Dá se říct, že to byl nejvíce poškozený úsek. Ale předpokládáme, že v příštích letech budou na tuto stavbu navazovat opravy dalších úseků v silničním průtahu Trnavou," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Při rekonstrukci byla částečně obnovena konstrukce silnice, po celé délce získal opravovaný úsek nový povrch z asfaltobetonu. Šířka komunikace činí 6,5 metru. ŘSZK zaplatí za tuto zakázku 3,950 milionu korun. Termín definitivního ukončení stavby je 31. října 2009.

Stavba probíhala bez přerušení silničního provozu. V opravovaném úseku platila během výstavby částečná uzavírka, doprava byla řízena světelnou signalizací.


Předchozí tisková zpráva na toto téma

27. 7. 2009 - Zahájení dvou staveb v okrese Zlín

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK