Ředitelství silnic Zlínského kraje


U silnic zůstávají polámané stromy

Zlínský kraj 6. 11. 2009 - Desítky zlomených větví i celých stromů zůstávají v blízkosti některých silnic II. a III. třídy v hornatějších částech Zlínského kraje, které byly zasaženy mimořádným spadem mokrého sněhu v polovině října. Pracovníci Ředitelství silnic Zlínského kraje vyzývají zejména soukromé vlastníky lesů podél komunikací, aby poškozenou zeleň odstranili. V některých případech hrozí další pády nalomených stromů a větví na vozovky.

Polámané stromy zůstávají například na okraji silnice z Vizovic do Loučky. / Foto: ŘSZK Na prvním zprůjezdnění silnic, které v přibližně deseti úsecích zavalily polámané větve i celé stromy, se podíleli v prvním sledu hasiči a hned za nimi nebo i společně s nimi pracovníci příslušných Správ a údržeb silnic. „V co nejkratším čase se nám podařilo vyčistit průjezdní profil komunikací a obnovit na všech silnicích dopravu. Ale spousta polámaných stromů zůstává dodnes v blízkosti silnic v okolních lesních porostech. Přitom povinnost odstranit zeleň, která může ohrožovat bezpečnost silničního provozu, mají vlastníci pozemků,“ uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. S výzvou na úklid poškozené zeleně se ŘSZK obrátí na vlastníky i prostřednictvím dopisu, který bude odeslán obecním úřadům v postižených oblastech.

Vlastník pozemku, který sousedí se silnicí a z něhož vyrůstá silniční vegetace, je podle občanského zákoníku povinen provádět pravidelnou údržbu vegetace, ořezávání větví a kácení starých a poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví a majetku osob. V případě porušení této zákonné povinnosti je vlastník odpovědný za případnou škodu, protože strom je součástí jeho pozemku.


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

16. 10. 2009 - Další vývoj v mimořádné situaci na silnicích
15. 10. 2009 - Mimořádná situace na silnicích
14. 10. 2009 - Silničáři letos vyjeli odklízet sníh nezvykle brzy

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK