Ředitelství silnic Zlínského kraje


Podrobnosti o letošní zimní údržbě silnic

Zlínský kraj 13. 11. 2009 - I když letošní první vydatná sněhová nadílka přišla už v polovině října a silničáři museli neplánovaně nasadit část své zimní techniky už takto předčasně, plná připravenost Správ a údržeb silnic na zimu je zajišťována od 1. listopadu. K tomuto datu začala fungovat také nepřetržitá služba dispečinků zimní údržby. Uvádíme několik konkrétních údajů o připravenosti silničářů na zimu.

Traktor s radnicí pro zimní údržbu. / Foto: V. Cekota Zimní údržbu na silniční síti (silnice I., II. a III. třídy) ve Zlínském kraji zajišťují na základě uzavřených smluvních vztahů obchodní organizace: SÚS Kroměřížska se sídlem v Kroměříži, SÚS Slovácka se sídlem v Uherském Hradišti, SÚS Valašska se sídlem ve Valašském Meziříčí a SÚS Zlínska se sídlem ve Zlíně. Základním předpisem jsou plány zimní údržby silnic. Byly projednány s Policií ČR, městskými úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími kompetentními subjekty. Členy štábu zimní údržby jsou pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, Ředitelství silnic Zlínského kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Tento štáb bude svoláván v jednotlivých okresech v případě vzniku kalamitních situací. Do organizace zimní údržby bude zasahovat také koordinační skupina, jejíž jednání bude řídit člen krajské rady zodpovědný za dopravu.

Silnice v každém okrese jsou rozděleny do tří pořadí z hlediska důležitosti komunikací pro zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy. Pro každé pořadí jsou stanoveny časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Na vymezených úsecích silnic s velmi malým dopravním významem není zajišťována - stejně jako v minulých letech - zimní údržba vůbec. Jde o 121 kilometrů silnic II. a III. tříd, což je 6 procent silniční sítě. Tyto úseky budou opatřeny přechodným dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní.

Chemický posyp (solení) bude podle plánu zimní údržby uplatňován na 936 kilometrech dopravně nejzatíženější silniční sítě (44 %), inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 1062 kilometrů (50 %). Pro letošní zimní období je ve skladech SÚS připraveno 8 890 tun soli a 17 100 tun kamenné drti, další potřebné množství je smluvně zajištěno k odběru v průběhu zimní sezony.

Silniční síť je v kraji rozdělena pro účely zimní údržby komunikací do 59 obvodů. Správy a údržby silnic (včetně subdodavatelů) mají k dispozici 71 sypačů, 129 traktorových radlic, 36 nakladačů a 16 těžkých mechanismů (frézy, grejdry). Během roku pokračovala obměna mechanismů. Správy a údržby silnic zakoupily 4 nové sypače, dva nakladače a jeden traktor. Do zimní údržby komunikací bude v celém kraji zapojeno 407 pracovníků.

Směnový vedoucí zimní údržby bude na každém dispečinku sledovat vývoj počasí pomocí meteorologické systému METIS. Ten umožňuje získávat i místní předpovědi. Dispečeři mají možnost prohlížet si meteorologická data i v sousedních regionech. Tyto informace jsou získávány pomocí internetového připojení dispečerských pracovišť. Dalším nemalým pomocníkem při rozhodování o provedení zásahu jsou tzv. meteostanice, kterých je v současné době v provozu na území ZK dvacet, z toho osmnáct je umístěno u silnic I. třídy a dvě u silnic II. třídy (Petrůvka, Komárno). Povinností služby je vést podrobné záznamy o počasí, rozsahu zimní údržby, nasazených mechanismech, spotřebě materiálů. Dispečeři dodávají data také pro celostátní informační servis, který zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Situace o sjízdnosti silnic ve Zlínském kraji je monitorována provozně-technickým úsekem ŘSZK. Na tomto pracovišti se soustřeďují ze všech čtyř okresních dispečinků informace o sjízdnosti a výkonech zimní údržby. Zpracované informace za předchozí den jsou odtud v pracovních dnech do 8.30 hodin předávány členům krajské koordinační skupiny.

Výkony za měsíc říjen 2009

V důsledku vydatného sněžení v polovině října bylo už v minulém měsíci čerpáno z rozpočtu ŘSZK na zimní údržbu silnic II. a III. třídy zhruba 2,5 milionu korun. Silničáři za minulý měsíc najeli při posypu a odstraňování sněhu více než 7 100 kilometrů.

Pro srovnání: náklady na zimní údržbu silnic II. a III. třídy za celou zimu 2008/2009 činily 122 milionů korun.

Telefonní čísla na dispečinky zimní údržby


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

6. 11. 2009 - U silnic zůstávají polámané stromy
16. 10. 2009 - Další vývoj v mimořádné situaci na silnicích
15. 10. 2009 - Mimořádná situace na silnicích
14. 10. 2009 - Silničáři letos vyjeli odklízet sníh nezvykle brzy

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK