Ředitelství silnic Zlínského kraje


Motoristům začaly sloužit čtyři nové stavby na Vsetínsku

Vsetínsko 23. 11. 2009 - Čtyři stavby z letošního plánu investic Ředitelství silnic Zlínského kraje byly během října a listopadu zprovozněny v okrese Vsetín a již slouží motoristům. Jde o stavby, které odstraňují závady a zlepšují dopravní situaci i v odlehlejších a obtížněji dostupných částech našeho regionu.

Semetín

Nová stavba na silnici III/05734 v Semetíně. / Foto: ŘSZK K 30. říjnu 2009 byla ukončena a převzata stavba na silnici III/05734 v Semetíně, který je místní částí Vsetína. Šlo o opravu poškození silničního tělesa způsobeného vymíláním a sesouváním břehu potoka. Práce byly zahájeny v červenci 2009. "Schválený náklad stavby 1,744 milionu korun byl dodržen. Je požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Místní šetření svolal stavební úřad na 30. listopadu 2009," uvedl stavební dozor ŘSZK Otakar Wollner.

Silniční těleso bylo v místě poškození v délce asi 20 metrů sanováno pomocí pilotové stěny. Celková délka opravovaného úseku silnice činila 40 metrů. Součástí stavby byly úprava odvodnění silnice, vyspravení koryta toku lomovým kamenem a instalace silničního svodidla. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG, a.s., Praha, provozní jednotka Vsetín.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě byla zveřejněna 27. 7. 2009.

Jasenice

Nový most 03565-1 v Jasenici. / Foto: ŘSZK V blízkosti obce Lešná-Jasenice na Valašskomeziříčsku byla v letošním roce realizována demolice starého a výstavba nového mostu ev. č. 03565-1 v hodnotě 5,393 milionu korun. Stavba byla zahájena v květnu a dokončena v říjnu 2009. Jejím zhotovitelem byla firma EUROVIA CS, a.s., Zlín.

Živičný povrch tohoto starého mostu u Jasenice byl narušený a rozpadlý, původní most měl omezenou únosnost jen na 10 tun. Nový most je železobetonový monolitický. Bylo upraveno výškové napojení povrchu vozovky na stávající komunikaci. Délka nového mostu je 7,7 metru a šířka 8,0 metru. Upraven byl navazující úsek silnice o celkové délce 60 metrů.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě byla zveřejněna 18. 5. 2009.

Seninka

Nová stavba na silnici III/05741 v Senince. / Foto: ŘSZK Společnost STRABAG opravovala v podzimních měsících sesuv půdy, který zasahoval do silničního tělesa na silnici III/05741 v Senince. Smluvní cena za toto dílo činila 1,9 milionu korun.

Poškozené místo komunikace bylo asi 40 metrů dlouhé. V levé polovině vozovky došlo vlivem zvýšeného průtoku v korytě k sesuvu svahu a narušení konstrukce vozovky. Krajnice byla zajištěna vrtanými pilotami o průměru 600 milimetrů, vyztuženými vodorovným železobetonovým trámem. Břeh koryta byl opevněn lomovým kamenem, loženým do betonu. Větší bezpečnost provozu zajišťují nová ocelová svodidla.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě byla zveřejněna 21. 9. 2009.

Hovězí

Opravený propustek a část silnice II/487 u Hovězí. / Foto: ŘSZK Od července do listopadu 2009 opravovali silničáři propustek pro Bradovský potok na silnici II/487 mezi obcemi Hovězí a Huslenky. Zhotovitelem této stavby se smluvní cenou 6,544 milionu korun byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Byl opraven rovněž 206 metrů dlouhý úsek přilehlé vozovky. Práce probíhaly za částečné uzavírky, provoz byl řízen světelnou signalizací.

"U této stavby došlo k navýšení ceny o 376 tisíc korun z důvodu narušení podkladu vozovky spodní vodou. Bylo nutné oproti původním plánům sanovat podloží stavby," upřesnil stavební dozor ŘSZK Stanislav Brázdil.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě byla zveřejněna 31. 7. 2009.

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK