Ředitelství silnic Zlínského kraje


Některé silnice se v zimě neudržují

Zlínský kraj 3. 12. 2009 - Ve Zlínském kraji je stanoveno přes 126 kilometrů silnic II. a III. třídy, na kterých není zajišována zimní údržba. O těchto úsecích rozhodl závazně svým nařízením už v roce 2006 Zlínský kraj. Ředitelství silnic Zlínského kraje zveřejňuje na svých internetových stránkách úplný seznam těchto v zimě neudržovaných úseků silnic.

Silnice se v zimě neudržuje. / Foto: V. Cekota Nařízení Zlínského kraje č. 2/2006 z 21. 8. 2006 stanoví úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Nařízení bylo zveřejněno ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje. Rada Zlínského kraje rozhodla o stanovení úseků silnic bez zimní údržby v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona 129/2000 Sb., o krajích, a na základě zmocnění podle ustanovení § 27 odst. 6 zákona 13/1997 Sb.

„Úseky bez zimní údržby silnic jsou stanoveny na méně významných komunikacích tak, aby nedošlo k přerušení dopravní dostupnosti žádné obce ani osady. Zpravidla jde o silnice, na kterých není vedena linková autobusová doprava. Do každé obce tak vede nejméně jedna silnice, kterou v zimě udržujeme,“ uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. V případě silnic, které se v zimě neudržují, jde obvykle o úseky, které lze snadno objet jinou trasou, nebo o trasy s komplikovaným výškovým a směrovým uspořádáním, kde by mohl být i průjezd těžké zimní techniky nebezpečný. Silniční sí ve Zlínském kraji je dostatečně hustá, aby ani toto zimní omezení nezpůsobilo motoristům neřešitelné dopravní komplikace. Vyčleněním 126,6 kilometru v zimě neudržovaných silnic (z celkového počtu 1773 km silnic II. a III. třídy v kraji) dochází k úspoře prostředků vynakládaných na zimní údržbu. Silničáři se mohou o to více věnovat komunikacím, jejichž dopravní význam je klíčový. Neudržované silnice jsou na začátku řádně označeny dopravní značkou.

Pro lepší představu

Zimní údržba jednoho kilometru silnice II. nebo III. třídy ve Zlínském kraji přijde za celou zimu průměrně na 70 tisíc korun.

Seznam neudržovaných úseků je na webu

Přehled všech úseků silnic II. a III. třídy bez zimní údržby ŘSZK zveřejňuje na svých internetových stránkách na adrese http://www.rszk.cz/vozovky/neudrzovane.php. Lze zvolit výběr úseků za celý kraj i podle území jednotlivých okresů.


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

13. 11. 2009 - Podrobnosti o letošní zimní údržbě silnic
6. 11. 2009 - U silnic zůstávají polámané stromy
16. 10. 2009 - Další vývoj v mimořádné situaci na silnicích
15. 10. 2009 - Mimořádná situace na silnicích
14. 10. 2009 - Silničáři letos vyjeli odklízet sníh nezvykle brzy

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK