Ředitelství silnic Zlínského kraje


V Pitíně už jezdí po nové silnici

Pitín 7. 12. 2009 - Jistě příjemný dárek dostali na začátku adventní doby obyvatelé obce Pitín v okrese Uherské Hradiště. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde dokončilo rekonstrukci silnice v průtahu obcí. Hodnota díla činí 28,314 milionu korun. Pětaosmdesát procent nákladů je financováno z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu.

Opravená silnice II/495 v Pitíně. / Foto: ŘSZK

Byl zmodernizován úsek silnice II/495 o délce 1 564 metrů včetně mostu ev. č. 495-032. Stavební práce začaly v druhé polovině května 2009. Po dobu několika měsíců platila na rekonstruovaném úseku silnice úplná uzavírka, motoristé museli toto místo objíždět přes Slavičín.

Rekonstrukce průtahu obcí spočívala v obnově živičných vrstev vozovky včetně nezbytného rozšíření konstrukce vozovky pro sjednocení šířkového uspořádání silnice v průjezdním úseku obce. Šířka komunikace mezi obrubami činí 6,5 metru. Současně bylo obnoveno a doplněno odvodnění vozovky. Další součástí stavby bylo vybudování zastávkových pruhů linkové autobusové dopravy, stavba nové římsy opěrné zdi potoka včetně zábradlí, stavební úprava mostu, svislé i vodorovné dopravní značení a rozšíření vozovky na železničním přejezdu. Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem Vodohospodářské stavby Javorník - CZ a STRABAG.

Opravená silnice II/495 v Pitíně. / Foto: ŘSZK "Během výstavby se vyskytly některé práce navíc. Museli jsme například budovat další konstrukční vrstvy v posunuté ose silničního tělesa, naproti tomu nebyla potřebná nová izolace mostu," uvedl stavební dozor ŘSZK Ing. Roman Dočkal. Konečná cena stavby tak byla o 32 tisíc korun nižší než původní smluvní cena.

Dokončenou stavbu předal zhotovitel investorovi k 30. listopadu 2009. Kolaudace se uskuteční 8. prosince.

Obec Pitín byla investorem výstavby chodníků, napojení místních komunikací, navazujících úprav sjezdů, opěrné zdi chodníků, výstavby kanalizace, veřejného osvětlení a přechodu přes drážní těleso. Obec rovněž pořizuje na začátek silnice z obou stran měřiče rychlosti projíždějících vozidel.


Předchozí tisková zpráva na toto téma

29. 5. 2009 - Rekonstrukce silnice v Pitíně

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK