Ředitelství silnic Zlínského kraje


V Huslenkách po novém mostě

Huslenky 8. 12. 2009 - Po novém mostě jezdí už od poloviny listopadu motoristé na silniční trase z Huslenek do Zděchova v okrese Vsetín. Do poloviny prosince se uskuteční i jeho kolaudace. Nový most v hodnotě 22,932 milionu korun postavilo sdružení firem Most Huslenky, ve kterém měla největší zastoupení společnost Swietelsky stavební s. r. o. z Valašského Meziříčí.

Nový most v Huslenkách. / Foto: ŘSZK

"Během výstavby vyvstaly problémy s přeložkami sítí, ale díky zvýšenému úsilí pracovníků zhotovitele byly práce dokončeny před zimou. Během výstavby došlo jen k několika drobným operativním změnám, které se týkaly odvodnění vozovky a přilehlých pozemků," popsal průběh stavby Stanislav Brázdil, stavební dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Stavba nového mostu 4874-2 přes Uherský potok byla zahájena v březnu 2009. Původní most z roku 1943, který byl ve velmi špatném stavu a který měl omezenou zatížitelnost, byl stržen. Negativní vliv na stavební stav měly také zvýšené hladiny toku na podzim roku 2008. Nový most má celkovou šířku 12 metrů (včetně římsy s chodníkem), délka přemostění činí rovněž 12 metrů. Jde o železobetonovou deskovou konstrukci, která je uložena na opěrách z železobetonových pilot. Na mostě je položena živičná vozovka, celková délka stavby je 152 metrů.

Po dobu výstavby motoristé používali provizorní most v blízkosti stavby.


Předchozí tisková zpráva na toto téma

9. 3. 2009 - Huslenky budou mít nový most za 23 milionů

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK