Ředitelství silnic Zlínského kraje


Centrum Kelče má nové vozovky

Kelč 15. 12. 2009 - Velká investice v hodnotě 51 milionů korun byla dokončena ke dni 30. listopadu 2009 v Kelči na severozápadě vsetínského okresu. Stavba byla spolufinancována z evropských zdrojů v rámci Regionálního operačního programu. Jde o úplnou rekonstrukci 2,2 kilometru vozovek na třech silnicích, které tímto městem procházejí. Podstatnou součástí této stavby bylo rovněž vybudování okružní křižovatky.

Nová okružní křižovatka v Kelči. / Foto: ŘSZK

Slavnostní otevření této stavby za účasti náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše se uskutečnilo 15. prosince 2009.

Přestřižení pásky v Kelči 15. 12. 2009. / Foto: ŘSZK

Rekonstrukce v Kelči se týkala částí silnic II/439, III/43911 a III/43917. Povrch těchto silnic byl tvořen převážně žulovou dlažbou. V ní se projevovaly výrazné poruchy (vyjeté koleje, místní poklesy, plošné deformace a hrboly). Nebylo zajištěno ani řádné odvodnění vozovky. Stav uvedených silnic byl hodnocen jako havarijní.

Pamětní deska na nové okružní křižovatce v Kelči. / Foto: ŘSZK Stavební práce začaly už v září 2008. Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem ALPINE CZ Valašské Meziříčí a Javorník CZ Veselí nad Moravou. Od března do července letošního roku platila v místě stavby úplná uzavírka silnice II/439 s objížďkou po místních komunikacích. Souběžně s rekonstrukcí silnic probíhaly také stavební práce v hodnotě 32 mil. Kč, jejichž investorem bylo město Kelč. Šlo o úpravu nebo vybudování nových chodníků, napojení okolních nemovitostí na silnici, úpravu sjezdů na místní komunikace, vegetační úpravy, přeložky vodovodů, osvětlení přechodů pro chodce.

Financování stavby:


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

25. 3. 2009 - Po zimní přestávce se opět rozbíhají stavby
3. 9. 2008 - Na nové vozovky se mohou těšit v Kelči

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK