Ředitelství silnic Zlínského kraje


V tomto roce začínají stavby za 907 milionů

Zlínský kraj 26. 1. 2010 - Poměrně jasno už má v těchto dnech Ředitelství silnic Zlínského kraje o investičních stavbách, které zahájí v roce 2010. V plánu na tento rok je zahájení 17 investic na mostech a silnicích II. a III. třídy. Celková hodnota těchto staveb je odhadnuta na přibližně 907 milionů korun. Na financování letošních investic se budou opět významnou měrou podílet prostředky EU přidělené v rámci Regionálního operačního programu.

Plán letošních investičních staveb ŘSZK je zveřejněn na samostatné internetové stránce http://www.rszk.cz/stavby/stavby10.php. Bude pokračovat sedm staveb, které byly zahájeny už v loňském roce nebo v roce 2008. Sedmnáct staveb bude letos nově zahájeno, některé z nich však budou dokončeny až v roce 2011 nebo 2012. Z toho sedm nově zahajovaných staveb bude spolufinancováno z dotace EU - ROP ve výši 602 mil. korun, jedna stavba bude dotována z programu přeshraniční spolupráce (75 mil korun). Zbývající objem bude poskytnut z rozpočtu Zlínského kraje

„Jde o velký objem finančních prostředků, které budou investovány do krajské silniční sítě. Zdá se, že se tímto rokem završuje finančně velmi příznivé období posledních tří let, kdy jsme mohli čerpat významné objemy prostředků ze zdrojů EU. V rámci Regionálního operačního programu bylo nebo ještě bude vloženo do silničního majetku celkem přes 1,5 miliardy korun,“ konstatoval ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Rekonstruovaly se především hlavní silniční tahy. Ředitel ŘSZK je přesvědčen, že se tyto peníze projeví na kvalitě silniční sítě i na zvýšení bezpečnosti provozu. Vzhledem k rozestavěnosti těchto investic se však hlavní pozitivní efekty dostaví převážně spíše až ve druhé polovině roku 2011.

V nynějším zimním období až do dubna se na letošní stavby vypisují zadávací řízení veřejných zakázek a budou se vybírat zhotovitelé staveb. Předpokládá se, že většina nových staveb bude zahajována od dubna do června. Jen rekonstrukce silnice III/05736 z Nedašovy Lhoty ke státní hranici se Slovenskem začne až později v druhém pololetí.

Podrobné informace k jednotlivým stavbám bude ŘSZK vydávat stejně jako v minulých letech při jejich zahajování formou samostatných tiskových zpráv.


Související téma

Investice roku 2009

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK