Ředitelství silnic Zlínského kraje


Horákův mlýn jde k zemi

Zlín 15. 1. 2010 - Ani během letošního zimního období se zcela nezastaví stavební činnost Ředitelství silnic Zlínského kraje. Právě zimní měsíce jsou dobou, kdy dochází k plánované demolici Horákova mlýna na severním okraji Zlína. Má zde být vytvořen volný prostor pro plánovaný přivaděč od Fryštáku.

Demolice stavby Horákova mlýna ve Zlíně. / Foto: V. Cekota

S demolicí Horákova mlýna počítal plán investičních staveb ŘSZK na rok 2009 - 2010. "Demolice souboru staveb tzv. Horákova mlýna v katastrálním území Kostelec u Zlína řeší problém s prostorovým umístěním rozšíření silnice II/490, která má propojit severní část Zlína s připravovanou silnicí R49. Areál se nachází asi 250 metrů severně od točny trolejbusů ve Zlíně na Vršavě směrem na Fryšták, mimo zastavěnou část města," upřesnil stavební dozor ŘSZK Stanislav Brázdil. Areál byl vybudován jako mlýn na přelomu 19. a 20. století. Skládá se z hlavní budovy bývalého mlýna, mobilní buňky a ocelového přístřešku. Západně od Horákova mlýna se nachází komunikace II/490, východním směrem je umístěn areál mysliveckého sdružení.

"Práce jsou naplánovány tak, aby co nejméně ovlivnily volný pohyb cyklistů po přilehlé cyklostezce," uvedl stavební dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje Stanislav Brázdil.

Smluvní cena demolice ze zadávacího řízení veřejné zakázky činí 3,428 milionu korun. Zhotovitelem je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Termín včetně přípravných prací je stanoven na období od 6. října 2009 do 30. dubna 2010.

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK