Ředitelství silnic Zlínského kraje


Začala oprava silnice kolem Ludkovické přehrady

Ludkovice 19. 3. 2010 - Sdružení firem Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou, a Eurovia CS, a. s., závod Zlín, zahájilo stavební práce na úpravách silnice III/49024 mezi Ludkovicemi a osadou Pradlisko. Cílem této investice v hodnotě 87 milionů korun je zvýšení ochrany zdroje pitné vody – Ludkovické přehrady. Silnice by měla dostat takové technické zabezpečení, aby se minimalizovalo riziko, že by se v případě havárie vozidla a úniku provozních kapalin mohly dostat škodlivé látky do vodní nádrže.

Uzavírka opravované silnice z Ludkovic směr Pradlisko, Provodov. / Foto: V. Cekota Investorem stavby je Ředitelství silnic Zlínského kraje. Významnou část nákladů – téměř 50 procent - tvoří dotace ministerstva financí z programu na ochranu vod. Přípravné práce na této stavbě začaly už koncem minulého roku. Ve větším rozsahu se práce rozběhly v březnu 2010, kdy na této trase začala platit úplná uzavírka. Výjimku mají povolenu pouze linkové autobusy, vozidla Integrovaného záchranného systému a na zvláštní povolení také motoristé, kteří v dané lokalitě bydlí. Pro ostatní platí objízdná trasa z Ludkovic přes Březůvky a Provodov. Stavba má být dokončena v srpnu 2011.

„Předmětem díla je stavba silnice III/49024 v obci Ludkovice včetně zabezpečení ochrany vodního zdroje pomocí instalace lapolů. Stavba silnice spočívá částečně ve výměně konstrukčních vrstev komunikace, částečně v provedení recyklace vozovky za studena na místě. Celková délka úpravy je přibližně 4,3 kilometru. Součástí stavby je úprava stávajících sjezdů a napojení místních komunikací, osazení ocelových svodidel a provedení opěrných zdí ve čtyřech úsecích komunikace,“ upřesnil stavební dozor ŘSZK Ing. Roman Dočkal. Nová vozovka bude mít šířku 6 metrů, živičný povrch, upravené krajnice, nové dopravní značení. Budou rovněž upraveny příkopy.

Současný stav silnice Ludkovice – Pradlisko je hodnocen stupněm 5 jako havarijní.


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

20. 4. 2009 - Pro ochranu pitné vody v Ludkovicích

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK