Ředitelství silnic Zlínského kraje


Stav mostů se mírně zlepšil

Nový most z roku 2009 ve Zlíně-Malenovicích (ev. č. 43829-3). / Foto: ŘSZK

Zlínský kraj 23. 3. 2009 - Ředitelství silnic Zlínského kraje převzalo v těchto dnech novou hodnotící zprávu o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy. Toto hodnocení se zpracovává s platností k 1. lednu každého roku. Známka celkového hodnocení stavu 708 krajských mostů se zlepšila z předchozí hodnoty 3,86 na nynějších 3,67.

Hodnocení stavu mostů zajišťuje pro ŘSZK brněnská společnost PavEx® Consulting, s. r. o. Závěrečná hodnotící zpráva vychází z údajů, měření a zjišťování z průběhu roku 2009. Opírá se o výsledky tzv. hlavních prohlídek mostů autorizovanými specialisty. Hodnotí se zvlášť spodní stavba mostu a jeho nosná konstrukce. Celkové hodnocení mostu je dáno jednou z těchto dvou dílčích známek, tou, která je horší.

Technický stav mostů se hodnotí sedmibodovou stupnicí: 1 - bezvadný stav, 2 - velmi dobrý stav, 3 - dobrý stav, 4 - uspokojivý stav, 5 - špatný stav, 6 - velmi špatný stav, 7 - havarijní stav.

"Každoročně investujeme do velkých investičních oprav mostů i výstavby zcela nových objektů desítky milionů korun. Dalších několik milionů korun vynaložíme na drobnější stavební údržbu mostů. Jsme rádi, že se jejich celkový stav v našem kraji nezhoršuje, naopak že za poslední rok došlo i k mírnému zlepšení. Děláme všechno pro to, aby se motoristům po našich mostech dobře jezdilo, aby byly mosty bezpečné a aby se žádný z nich nemusel kvůli nedostatečné údržbě zcela uzavřít," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Během roku 2009 investovalo ŘSZK do oprav a staveb nových mostů (včetně získaných dotací z evropských fondů) přes 181 milionů korun. Mezi těmito stavbami je i zcela nový most 43829-3 ve Zlíně-Malenovicích (na snímku nahoře) za 47 milionů korun. Na drobnější stavební údržbu mostů bylo vynaloženo dalších 11,5 milionu korun z provozních prostředků ŘSZK.

V letošním roce plánuje ŘSZK investovat do oprav a staveb nových mostů asi 100 milionů korun, na stavební údržbu vynaloží dalších 11 milionů korun.

Oproti stavu, který byl evidován k 1. 1. 2009, se v nové hodnotící zprávě zvýšil počet mostů se známkou 1 (bezvadný) z 50 na 51. Známku 2 (velmi dobrý) mělo před rokem 55 mostů, nyní je jich 73. Naproti tomu počet mostů se známkou 7 (havarijní) se snížil z 6 na 4, počet mostů s hodnocením 6 (velmi špatný) se snížil z 60 na 36.

Jako havarijní byly hodnoceny mosty:

Bylo hodnoceno 708 krajských mostů. V evidenci ŘSZK je celkem 712 mostů, ale čtyři z nich se nehodnotí. Jde o dva provizorní mosty ve Veselé a Mštěnovicích, které byly instalovány po loňské povodni místo dvou stržených mostů do doby, než zde budou postaveny nové mosty. Nehodnotí se ani stav podjezdů pod železniční tratí (Hulín a Bystřice pod Hostýnem).

Některé grafy a tabulky týkající se stavu mostů na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji jsou dostupné na internetové stránce http://www.rszk.cz/mosty/mosty2010.htm.

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK