Ředitelství silnic Zlínského kraje


SFDI půjčí peníze na stavby silnic

Zlínský kraj 8. 4. 2010 - Smlouvu na návratnou půjčku 79,8 milionu korun za účelem financování některých silničních staveb zařazených do Regionálního operačního programu podepíší v těchto dnech zástupci Ředitelství silnic Zlínského kraje, Zlínského kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Půjčka má umožnit plynulé financování vybraných staveb silnic ve Zlínském kraji před jejich konečným proplacením z prostředků EU v rámci ROP.

"I když je u staveb zařazených do Regionálního operačního programu zajištěno jejich financování z 85 procent z prostředků EU, tyto evropské peníze dostaneme až po dokončení každé stavby. Půjčka od SFDI nám umožňuje překlenout období mezi zahájením stavby a její kolaudací, abychom byli schopni zhotovitelům za odvedenou práci průběžně platit," vysvětlil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Za vrácení půjčených peněz zpět na účet SFDI po obdržení prostředků z EU ručí Zlínský kraj - jako zřizovatel ŘSZK.

"Situace by se měla změnit v letošním roce u nově zahajovaných akcí. Předpokládáme, že do smlouvy s Regionální radou bude zapracováno průběžné financování schválených akcí," dodal Bronislav Malý.

Přehled všech staveb ŘSZK spolufinancovaných v rámci Regionálního operačního programu je zveřejněn na internetové stránce www.rszk.cz/stavby/rop.php. Některé již byly dokončeny v minulých letech. Do letošního roku přecházejí z tzv. 6. výzvy stavby Březolupy - Bílovice, Horní Lhota - Luhačovice a Poličná - Valašské Meziříčí.

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK